ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای

ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای


چگونگی به ثبت رساندن شرکت بازاریابی شبکه ای

مطابق آیین نامه ی چگونگی صادر نمودن جواز و نظارت بر فعالیت ” شرکت های بازاریابی شبکه ای” که از طرف معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی مصوب و ابلاغ گردیده است،هر نوع فعالیت بازاریابی شبکه ای لازم است در فرم شرکت و با مجوز وزارت بازرگانی انجام گردد و از هر گونه فعالیت شرکت ها و اصناف که دارای مجوز نمی باشند،ممانعت می گردد.شرکت ثبت کریم خان با تخصص در حوزه ثبت انواع شرکت ها، در این مقاله به چگونگی ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای پرداخته است.

 

ثبت شرکت بازاریابی شبکه ای

مطابق ماده 1 آیین نامه یاد شده،مفاهیم مذکور به صورت ذیل تعریف می شود:

بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای ، به ارائه خدمات واسطه گری به شکل شبکه ای به صورتی که خریداران محصول به بازاریابی و جذب خریداران جدید مبادرت ورزند و درصدی از مبلغ فروش محصول توسط بازاریابان زیر مجموعه شبکه مرتبط به خویش را از مالک محصول به عنوان پاداش یا پورسانت خدمات بازاریابی اخذ نمایند، گفته می شود.

تبصره:محصولاتی که به وسیله ی بازاریابان شبکه ای ارائه می گردند، با دریافت تاییدیه کمیته نظارت قادرند از تنوع و تعدد بهره مند گردنند.

بازاریاب

بازاریاب به یک شخص حقیقی که به فعالیت های واسطه گری(دلالی) انواع محصولات توسط تبلیغات و یا راههای دیگر و ابزار قانونی مبادرت می ورزد و به جذب مشتری و فروختن آن ها اشتغال دارد گفته می شود.

شرکت بازاریابی شبکه ای به شرکتی گفته می شود که به فعالیت های بازاریابی شبکه ای بر اساس تعریف بند 1 مذکور، برای خویش یا به نمایندگی از مالک محصول و یا از سوی نمایندگی رسمی فروش وی ،اقدام می نماید.

وفق ماده 2،شرایط و اسناد لازم به منظور اخذ مجوز عملیات بازاریابی شبکه ای از کانون امور اصناف و تجار به شرح ذیل می باشد.

شرایط و ضوابط

تقدیم طرح توجیهی تجاری و برنامه های عملیاتی دور اندیشی شده شرکت درخواست کننده

تبصره 1: روش فنی طرح تجاری شرکت می بایست روشن،معتبر،قابل بررسی و نظارت بوده و از توجیه اقتصادی برخوردار باشد.طرح تجاری شرکت لازم است پیش از آغاز کار به در کمیته نظارت مصوب گردد و هر نوع فعالیت بر خلاف طرح تجاری تصویب شده در کمیته نظارت،دچار ممنوعیت می باشد و چنانچه به تذکر کمیته نظارت اهمیتی داده نشود ،جواز فعالیت شرکت از سوی مرکز امور صنوف و بازرگانان باطل می گردد.

تبصره 2: چنانچه کمیته نظارت در ابتدا با طرح ارائه گردیده ،پیش نویس اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت موافقت نماید ،درخواست کنندگان امکان به ثبت رساندن شرکت را دارا خواهند بود.مرکز امور اصناف و بازرگانان مسئول صادر نمودن توافقی مقدماتی و نیز جواز فعالیت بازاریابی شبکه ای بعد از به تایید رسیدن در کمیته نظارت ،می باشد.

مراحل صادر نمودن مجوز فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای

 • درخواست کنندگان تشکیل و اخذ مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای ،تقاضای کتبی خویش را به انضمام مدارک در ج شده در ماده ی 2 این آیین نامه به مرکز امور اصناف و بازرگانان تقدیم می نمایند.
 • مدارک ارائه شده به وسیله ی درخواست کنندگان جهت بررسی به کمیته نظارت تحویل داده می گردد.
 • کمیته نظارت، اسناد واصله از سوی مرکز امور صنوف و بازرگانان را بررسی می نماید و چنانچه تایید صلاحیت گردد،مراتب را به منظور صادر نمودن توافق مقدماتی به مرکز امور اصناف و بازرگانان اعلام می نماید.

مرکز امور اصناف و بازرگانان بعد از دریافت تاییدیه صلاحیت از سوی کمیته نظارت ،اقدام به صادر نمودن توافق مقدماتی برای درخواست کنندگان می نماید.کمیته نظارت بعد از رسیدگی و محرز شدن شرایط و ضوابط مورد نیاز درج شده در ماده 2 به وسیله ی درخواست کننده،اقدام به ارایه تاییدیه جهت صادر نمودن مجوز فعالیت بازاریابی شبکه ای به مرکز امور اصناف و بازرگانان می نماید.

کلیه ی موسساتی که مجوز فعالیت از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان دارند،اجازه ی فعالیت در قالب اساسنامه و طرح تجاری مصوب کمیته نظارت را دارا می باشند و جواز تشکیل دفتر،تبلیغات و اجرای همایش های تبلیغی با رعایت مقررات دیگر و قوانین کشور را خواهند داشت.

مرکز امور اصناف و بازرگانان قادرند موسسات دارای مجوز را طبق ملاک هایی که به وسیله ی کمیته نظارت مصوب می گردد و به انجام می شود،طبقه بندی نموده و نتایج آن را به آگاهی عموم برساند.

درخواست کنندگان تشکیل شرکت بازاریابی شبکه ای می بایست درخواست خویش را به انضمام اسناد و اطلاعات ذیل به دبیرخانه تقدیم نمایند:

 1. کامل نمودن فرم شماره 1 شامل اطلاعات مرتبط با اعضای متقاضی تشکیل شرکت بازاریابی شبکه ای و چگونگی فعالیت آن
 2. کامل نمودن فرم شماره 2 شامل اطلاعات مربوط به طرح تأدیه حق الزحمه بازاریابان
 3. کامل نمودن فرم شماره 3 شامل اطلاعات مربوط به امور مالی تشکیل شرکت بازاریابی شبکه ای
 4. کامل نمودن فرم شماره ی 4 شامل اطلاعات ضمیمه ،اعم از کاتالوگ ها،دیگر اوراق و مدارک مد نظر درخواست کننده بازاریابی شبکه ای
 5. تقدیم مجوزهای مورد نیاز در مورد محصولات مد نظر در طرح بازاریابی شبکه ای از مراجع ذی ربط(در صورت لزوم)
 6. شرح روشن و دقیق شرایط و وسایل بازاریابی،فروش،توزیع،عودت،تبلیغ،آموزش،اطلاع رسانی،همه پرداخت ها و دریافت ها،شرایط قرارداد بازاریابان و دریافت و رسیدگی شکایات
 7. شرح فرآیند بازاریابی و طرح تجاری به طور روشن ،مستند،قابل ارزیابی و نظارت و دارای توجیه اقتصادی

فعالیت بازاریابی شبکه ای شرکت می بایست فقط به عنوان تنها فعالیت مجاز شرکت در اساسنامه ذکر گردد. ثبت کریم خان در ذیل شرایطی را که تحت آن شرکت به فعالیت خویش ادامه می دهد را تشریح می کند.

شرایط ادامه فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای

شرکت مکلف می باشدحداکثر طی مدت 10 روز بعد از تقاضای مشتریان،مبلغ یا محصول تعهد شده را فراهم نموده و نمی تواند مشتریان یا بازاریابان را اجبار به تعیین پاداش تعهد شده از محصولی خاص نمایند،به جز در مواردی که این موضوع از پیش در طرح تجاری شرکت صراحتآ قید گردیده باشد.کمیته نظارت بعد از اخذ نخستین شکایت در خصوص تادیه نشدن پاداش و یا تحویل ندادن کالای مشتری یا بازاریاب، موضوع را ارزیابی نموده و چنانچه به تأیید برسد،می تواند اخطاریه ای به مدت پنج روز را ازسوی مرکز امور اصناف و بازرگانان برای سازمان مورد نظر صدور نماید.اگر موسسه مورد نظر به اخطاریه صادر شده توجهی ننماید،مرکز امور اصناف و بازرگانان قادر است فعالیت آن را متوقف کند.

تبصره:چنانچه مشتریان یا بازاریابان به صورت داوطلب ،مبالغ یا محصول تعهد شده شرکت در زمان تعیین شده دریافت ننمایند،هیچ نوع سود یا غرامتی علاوه بر تعهد شرکت به آن ها تأدیه نمی گردد.

نکته:

 • مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت می بایست حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن را داشته باشند.(ماده 2)
 • حداقل سرمایه به منظور ثبت شرکت های بازاریابی شبکه ای 400.000.000 ریال می باشد.

موسسه ثبت کریم خان با توجه به افزایش تقاضا در حوزه ثبت شرکت ،ثبت انواع تغییرات شرکت،ثبت برند،اخذ کارت بازرگانی،استعلام نام شرکت ها،دریافت جواز تأسیس و ثبت اختراع خدمات ویژه ای را به شما متقاضیان محترم ارائه خواهد نمود.شماره 87146 پاسخگوی نیازهای شما در امور فوق می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *