مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران

زمانی شرکت جهت اینکه قادر باشند خود را با تغییرات اقتصادی داخل و خارج آن مطابقت دهد، ملزم به تغییراتی است.مقصود از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،کلیه دگرگونی ها و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره در صورت لزوم صورت میگیرد.

ثبت تغییرات شرکت در تهران

به موجب ماده ۲۰۰ قانون تجارت:” هر زمانی که قصد تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت اضافه بر زمان تنظیم شده یا انحلال شرکت(ولو در مواردی که انحلال از طریق انقضاء مدت شرکت انجام میشود) و مشخص کردن کیفیت تغییر حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آن ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت دریافت شود”باید تصمیمات نام برده در طول صورتجلسه رسمی شرکت مقرر و به امضاء تصمیم گیرندگان برسد و هم به وسیله که در آغازین ثبت شرکت عمل شده بود ثبت و مبادرت به انتشار تصمیمات مذکور شود.

در ماده ۹ نظامنامه افزون بر موارد دیگر آماده است:”در هر موقعی که مدیر یا مدیران شرکت تغییر می نماید” و همچنین در هنگام برطرف کردن زمینه ی ابطال باید تصمیمات اتخاذ شده ثبت و نشر دهد.

” اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی” مرجع ثبت شرکت ها در تهران و “اداره ثبت اسناد”در خارج تهران مرکز اصلی ثبت شرکت است که قسمتی مختص این بخش اختصاص دادند .مسئولیت ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ،برعهده ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها است.این مراجع ثبتی به شرح زیر است:

 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
 • مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

ثبت تمامی تغییرات شرکت ها،به وسیله پایگاه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http:// irsherkat.ssaa.ir صورت میگیرد.نیاز به ذکر است، شرکت هایی که با جواز به ثبت رسیده اند جهت تغییرات شرکت خود باید از بنیادهای گوناگون جمعی مجوز گرفته و صورتجلسه تغییرات را هم که به تصویب مجوز درآمده درکنار اصل مدارک و جواز به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهند.اداره ی ثبت شرکتها در صورت تایید صورتجلسه و رعایت تمامی اصول و مقررات و طبق موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را درج می نماید که این آگهی در روزنامه رسمی و محلی انتشار می باید.

اجرای تغییرات در شرکت ها زیر نظراین بنیادها می باشد

 •  مجمع عمومی فوق العاده:

تغییر در نام، تغییر آدرس و مکان، تغییر محتوایی اساسنامه، تغییر وضمیمه موضوع، ورود و خروج اعضاء،یکی کردن و انحلال شرکت،افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر در تعداد مدیران و زمان خدمت آن ها و تعیین بازرسان

 •  مجمع عمومی عادی:

مرتب سازی صورتهای مالی و مالیاتی، منتخب اعضای هیأت مدیره، منتخب بازرس یا بازرسین شرکت

 • جلسه هیات مدیره:

تغییر در هیأت مدیره، منتخب و تغییر مدیر عامل، مشخص کردن مالکین امضا در شرکت.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت در تهران

 1. کپی برابر اصل مدارک شناسایی کلیه شرکا و اعضاء هیات مدیره
 2. اصل مدارک شناسایی اشخاصی که خارج می شوند و حضور اشخاص خروجی در دفاتر اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء.
 3. عرضه ی فهرست آخرین شرکا با تعیین سهامشان.
 4.  عرضه ی یک نسخه از تمامی اوراق ثبتی
 5. کپی روزنامه آخرین تغییرات شرکت و هیأت مدیره.

مراحل ثبت تغییرات شرکت در تهران

 • تایید تغییرات از طریق هیأت مدیره شرکت.
 •  تهیه و تنظیم صورتجلسه تغییرات.
 •  تاسیس مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده) مشابه با نوع تغییرات.
 •  امضای صورتجلسه به وسیله ی شرکا یا سهامداران.
 •  عرضه صورتجلسه به اداره کل ثبت شرکت ها.
 •  ثبت آگهی صورتجلسه به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها
 •  پرداخت هزینه های مربوط به اداره ثبت شرکت ها.
 •  پرداخت هزینه روزنامه رسمی کشور به وسیله ی درخواست.
 •  اخذ آگهی قوه قضائیه.
 •  اخذ روزنامه رسمی.

بدیهی است، فقدان بازتاب تغییرات مربوطه و یا هر گونه استتار اطلاعات که سبب ضرر و زیان و فریب دیگران شود اسباب پاسخگویی شخص را مهیا نمایید و عدم ثبت مراحل،منتفی کردن تعهدات و تاوان خسارات وارده و کوتاهی قانونی شخص متخلف نخواهد بود.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در باب “ثبت تغییرات شرکت در تهران “و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *