ثبت برند آرایشی

ثبت برند آرایشی


ثبت برند آرایشی موضوعی است که ثبت کریم خان در این مقاله بدان می پردازد.برندنشانه ای است که معین میکند که می تواند روی محصول درج شود یا همراه با عرضه خدمات یا بازاریابی محصول مورد بحث قرار گرفته است ، عملکرد آن اطلاع رسانی به عموم با آغاز صنعتی یا تجاری کالا یا خدمات است که برند نام دارد. در حالی که این نوع نشان ها، بی واسطه ، تعهدی هستند جهت چگونگی ، برای اینکه استفاده کننده توقع دارد از اجناس و فعالیت همراه با علامت تجاری کیفیت و استاندارد پویایی را اتخاذ کنند.اضافه بر این ، این علائم جز بهترین و با ارزشترین داشته ها و سرمایه غیرنقدی منسوب به شرکت هاست.

ثبت برند آرایشی

معمولا ثبت برند ، اجباری نمیباشد .این در حالی است که ، درشرایطی منافع مدنی و سلامت عموم اقتضا می کند علائم به ثبت برسند. در این مورد ، ماده 1 قانون ثبت علائم و اکتشافات تنطیم میکند:
” دارا بودن علامت تجاری اجباری نیست به غیر اینکه در شرایط که دولت آن را اجباری قرار دهد”.

بر اساس ماده 5 تصویبنامه تاریخ سوم اردیبهشت 1328 ، دولت ثبت برند لوازم آرایش و مواردی که جهت استفاده مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود همچون صابون ، خمیر ، پودر ، محلول عطریات ، ادکلن و پماد را الزامی کرد. در حالی که ، کلیه محصولات دارویی و طبی و مواد غذایی نام برده در این آیین نامه، از جمله آن که چه در داخل یا خارج ایران تولید شده و سپس وارد کشور شود و در بازار با نام معینی که بر روی برچسب آن درج می شود در دسترس برای فروش قرار میگیرد میبایست علامت صنعتی یا تجارتی داشته ثبت که شده بود و در روی برچسب موارد زیر آورده شود:

  • الف- نام تجارتی و آدرس تولید کننده محصول با ذکر کشور مبدا
  • ب- شماره ثبت علامت در ایران

به موجب ماده ی 2 این آیین نامه، علامت و اطلاعات بالا باید پیش از دسترس گذاشتن جهت فروش جنس روی اجناسی که از خارج از کشور وارد شده آورده شود.برچسب تنظیم شده در ماده ی 1 می بایست به شکلی ضمیمه شود که قادر نباشد آن را از روی پوشش یا ظرفی که در آن کالا در دسترس جهت فروش گذاشته می شود به راحتی برداشت و مقرر کردن آن باید به شکلی باشد که اسم کشور مبدا و اسم و آدرس تولید کننده علامت و شماره ثبت و از مدتی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و زمان اجازه ی فروش در کشورما قابل خواند باشد.

قوانین مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماده 1362 جهت خلافکاران مجازاتی به توصیف زیر مقرر کرده اند:

ماده 124- افراد زیر به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد:

  1. اشخاصی که علامت تجاری قهری را در روی محصولی که قهراً باید دارای آن علامت باشد استفاده نکنند.
  2. اشخاصی که از روی قصد محصولی را در دسترس جهت فروش گذاشته یا به فروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول الزامی است.

در متن ذیل به جز مدارک مورد نیاز برای ثبت برند آرایشی ، فهرست طبقه بندی علائم تجاری را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

” اداره کل مالکیت صنعتی ” مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات است. ثبت تمامی علائم مذکور و اختراعات تنها در همین اداره به عمل می آید. مدارک مورد نیاز برای ثبت به شرح زیر است:

1- اظهارنامه ، که متشکل از برگ های چاپی که از سوی اداره کل مالکیت صنعتی، در دسترس متقاضیان گذاشته می شود و توسط آن ها کامل می شود.

2- تعداد 10نمونه علامت ، به طرحی که استفاده می شود. به علاوه نمونه های اضافی ، به تعداد یک نمونه جهت هر طبقه اضافی که تقاضا می شود.

متقاضی می بایست بر روی هر اظهارنامه، یک نمونه از علامت را ضمیمه و آن را امضاء نماید. نمونه سوم ، در زمان ثبت بر روی صفحه مرتبط، در دفتر ثبت و نمونه چهارم، بر روی گواهی ثبت ،پیوسته می شود. ابعاد نمونه نباید از 10cm از هر طرف اضافه باشد. بر روی هر نمونه ضمیمه شده به وسیله بالا، مهر اداره کل مالکیت صنعتی زده می شود توسط که یک بخشی از مهر بر روی نمونه و بخش دیگر بر روی صفحه قرار گیرد.

3- یک مفهوم ثابت روشن و خوانا جهت چاپ علامت، که ابعاد آن نباید از 10cm از هر طرف اضافه نباشد. افزون بر این ، علامت عبارت از یک یا چند لغات بوده و دارای هیچ نوع تصویر و حروف تعیین شده ای نباشد، درخواست کننده ثبت، ملزم به پیوسته کردن مفهوم ثابت نخواهد بود.

4- نسخه اصلی یا رونوشت تصدیق شده وکالت نامه، در زمانی که در خواست ثبت توسط وکیل به عمل آید.

5- مادامی که علامت در خارجه به ثبت رسیده باشد، ارائه رونوشت تصدیق شده از سوی اداره صدورکننده آن به زبان اصلی، به پیوسته ترجمه غیررسمی آن به فارسی، به تعهد درخواست کننده ثبت ، اجباری است.

6- زمانی که علامت جهت تعیین کردن مزایای محصول گروهی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور دسترس باشند ، گواهینامه از سوی مقام دارای صلاحیت ، اجازه به گواهی استفاده از علامت مذکور، از طریق تولید کنندگان اجناس های مربوط به آن. ( مقام دارای صلاحیت نام برده عبارت است از اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی ، شهرداری ، و فرمانداری )

فهرست طبقه بندی علائم تجاری

طبقه ١ – مواد شيميائی مورد استعمال در صنايع ، علوم عكاسی و همچنين كشاورزی ، باغبانی و جنگلبانی ؛ رزين های مصنوعی پردازش نشده ، پلاستيكهای پردازش نشده ؛ كودهای گياهی ؛ تركيبات
اطفاء حريق ؛ مواد آبكاری و جوشكاری فلزات؛ مواد شيميائی برای نگهداری مواد غذائی ؛ مواد دباغی ؛ چسب های صنعتي .

طبقه ٢- رنگ روغن ؛ جلا ؛ لاك ؛ مواد ضد زنگ زدگی و جلوگيری كننده از فاسد شدن چوب ؛ مواد رنگی؛ مواد تثبيت رنگ ؛ رزين يا صمغ های خام طبيعی ؛ فلزات به صورت پودر يا ورق برای نقاشان
ساختمان ؛ چاپگرها و هنرمندان .

طبقه ٣- تركيبات سفيد كننده و ساير مواد مخصوص شستشوی لباس ؛ مواد مخصوص تميزكردن، براق كردن، لكه گيری و سائيدن ؛ صابون ، عطريات ، روغن های اسانس ، مواد آرايشی ؛ لوسيونهای مو ؛
گرد و خميردندان .

طبقه٤- روغن ها و گريس های صنعتی؛ روان كننده ها ؛ تركيبات گردگيری ، مرطوب كردن و جذب رطوبت ؛ انواع سوخت ( شامل سوخت موتور) و موادروشنائی، انواع شمع و فتيله چراغ .

طبقه ٥- مواد داروئی و بيطاری ؛ مواد بهداشتی برای مصارف پزشكی ؛ مواد رژيمی برای مصارف پزشكی ، غذای كودكان ؛ انواع گچ شكسته بندی ، لوازم زخم بندی ؛ مواد پركردن دندان ، موم دندان سازی ؛ ضدعفونی كننده ها ؛ مواد نابودكننده حشرات موذی ؛ قارچ كش ، مواد دفع نباتات هرزه .

طبقه ٦- فلزات عادی و آلياژهای آنها ؛ مواد ساختمانی فلزی ؛ ساختمانهای فلزی قابل حمل ؛ مواد فلزی خطوط مجراهای فلزی گاوصندوق اجناس ساخته شده از فلزات عادی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ سنگهای معدنی فلزات

طبقه ٧- انواع ماشين و ماشين های افزار ؛ انواع موتور ( استثناء موتور وسائط نقليه زميني) ؛ قفل وبست و حلقه های اتصال قطعات ماشين ها و قطعات انتقال قوه ( به غير از اتصالات و اجزائ انتقال قوه وسائط نقليه زمينی) ؛ لوازم و ابزاركشاورزی ( به استثنای ابزارهای دستی ) ؛ ماشين جوجه كشی .

طبقه ٨- انواع ابزار ولوازم دستی ( كه با دست كارمی كنند) ؛ سرويس كارد و قاشق و چنگال ، سلاح كمری، تيغ .

طبقه ٩- اسباب و آلات علمی، دريانوردی، مساحی، عكاسی، سينمايی، بصری، وزن كردن، اندازه گيری، علامت دادن، كنترل ومراقبت (نظارت)، نجات و آموزش ؛ اسباب و لوازم هدايت ، قطع و وصل ، تبديل ، ذخيره سازی، تنظيم يا كنترل جريان برق، آلات واسباب ضبط ، ماشين های فروش خودكار ومكانيسم دستگاه هايی كه با سكه كار مي كنند ،صندوق های ثبت مبلغ دريافتی، ماشين های حساب ، تجهيزات داده پردازی و رايانه ای؛ دستگاه آتش نشاني .

طبقه ١٠- آلات وابزار جراحی، پزشكی، دندانسازی وبيطاری، اندام های مصنوعی، دندان و چشم مصنوعی؛ اقلام ارتوپدی؛ مواد بخيه زنی

طبقه ١١- دستگاه های روشنائی، حرارتی، مولد بخار، طبخ ، خنك كردن ، تهويه، تامين آب بهداشتی

طبقه ١٢- وسايط نقليه ، دستگاه های حمل و نقل زمينی ، دريائی و هوائی .

طبقه ١٣- اسلحه گرم ؛ مهمات و انواع پرتابه ( از قبيل موشك، خمپاره و غيره) ؛ مواد منفجره؛ مواد وسايل آتش بازی
طبقه ١٤- فلزات گرانبها وآلياژهای آنها و كالاهائی كه با فلزات گرانبها ساخته شده يا با آنها روكش شده اند ودرساير طبقات ذكر نشده اند؛ جواهرات ، سنگ های گرانبها ؛ اسباب و لوازم ساعت سازی و زمان سنجی .

طبقه ١٥- آلات موسيقی .

طبقه ١٦- كاغذ مقوا و كالاهای ساخته شده ازآن ها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ مطاب چاپ شده ، مواد صحافی، عكس؛ نوشت افزار ؛ چسب برای مصارف تحريری يا خانگی؛ لوازم نقاشی؛ قلم مو نقاشی؛ ماشين تحرير و لوازم ملزومات دفتری ( به استثنای مبلمان) مواد آموزشي و تدريس ( به استثنای دستگاه ها)؛ موادپلاستيكی برای بسته بندی ( كه در سايرطبقات ذكر نشده اند) ؛حروف و كليشه چاپ .

طبقه ١٧- لاستيك ، كائوچو ، صمغ، آزبست ( پنبه نسوز) ، ميكا ( سنگ طلق) و كالاهای ساخته شده از اين مواد كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛ پلاستيك دارای شكل و قالب خاص برای استفاده در توليد ساير كالاها ؛ مواد بسته بندی، در پوش گذاری، انسداد و عايق بندی ؛ لوله های قابل ارتجاع غير فلزی .

طبقه ١٨- چرم و چرم مصنوعی و كالاهای ساخته شده از آنها كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند؛ پوست حيوانات ؛ چمدان ؛ كيسه و كيف های مسافرتی؛ چتر، چترآفتابگير و عصا ؛ شلاق ؛ يراق و زين و برگ .

طبقه ١٩- مواد و مصالح ساختماني ( غير فلزی) ؛ لوله های غير فلزی سخت و غير قابل انعطاف برای استفاده درساختمان ؛ آسفالت ؛ قيرو قطران ؛ ساختمانهای متحرك غير فلزی، بناهای يادبود غير فلزی .

طبقه ٢٠- مبلمان و اثاثيه ، آئينه ، قاب عكس ؛ كالاهای ساخته شده از چوب ، چوب پنبه ،نی ،حصير ، شاخ ، استخوان، عاج، استخوان آرواره نهنگ ، صدف ،كهربا ،صدف مرواريد، كف دريا وبدل كليه اين مواد يا ساخته شده از پلاستيك ( كه در ساير طبقات ذكر نشده اند).

طبقه ٢١ – ظروف خانگی يا لوازم آشپزخانه ( كه از فلزات قيمتی ساخت يا روكش نشده اند)؛ شانه وابر و اسفنج ؛ انواع برس و قلم مو ( به استثنای قلم موهای نقاشی ) ؛ مواد ساخت برس ؛ لوازم نظافت و تميزكاری؛ سيم ظرف شويی؛ شيشه كارشده يا نيمه كارشده ( به استثنای شيشه مورد استفاده در ساختمان ها) شيشه آلات ، اشياء ساخته شده از چينی و سفال كه در طبقات دیگر ذكر نشده اند .

طبقه ٢٢- طناب ، ريسمان ، تور ، چادر، سايبان ، برزنت ( تارپولين ) ، بادبان وشراع ، کيسه و گونی كه در طبقات ديگر ذكر نشده است؛ مواد لایی و لايه گذاری و پوشال ) به استثنائ لاستيك و پلاستيك ) ؛ مواد خام ليفی برای نساجی .

طبقه ٢٣- انواع نخ ورشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی .

طبقه ٢٤- محصولات نساجی و پارچه ای كه درطبقات ديگر ذكر نشده اند؛ انواع روتختی و روميزی

طبقه ٢٥- انواع لباس و پوشاك ، پاپوش و پوشش سر .

طبقه ٢٦- انواع توری و قلاب دوزی روبان ، بند (نوار) حاشيه وقيطان ؛ دکمه قزن قفلی، سنجاق و سوزن ته گرد ؛ گل های مصنوعي .

طبقه ٢٧- انواع فرش ، قاليچه ، حصير وزيرانداز، لينويوم و ساير كف پوش ها، آويزهای ديواری ( غير پارچه ای).

طبقه ٢٨- انواع بازی و اسباب بازی؛ لوازم ورزشی و ژيمناستيك كه در طبقات ديگرذكر نشده اند ؛ تزئينات درخت كريسمس .

طبقه ٢٩- گوشت ،گوشت ماهی، گوشت طيور وشكار، عصاره گوشت؛ سبزيجات وميوه جات به صورت كنسرو ،خشك شده و پخته شده، انواع ژله، مربا وكمپوت ،تخم مرغ ،شیر و محصولات لبنی، روغن ها و چربی های خوراکی.
طبقه ٣٠ – قهوه ،چای، كاكائو، شكر، برنج ، نشاسته كاسار يا مانيوك ( تاپيوكا)، نشاسته نخل خرما ) ساگو)، بدل قهوه ،آرد و فراورده های تهيه شده از غلات ،نان ،نان شيرينی، شرينی جات شيرينی يخی؛ عسل ، ملاس يا شيره قند، مايه خمير، گرد مخصوص شيرينی پزی يا پخت نان؛ نمك خردل ؛ سركه؛ انواع سس ( چاشنی ) ادويه جات ، يخ .

طبقه ٣١- محصولات كشاورزی، باغداری و جنگلبانی و دانه هايی كه در طبقات ديگر ذكر نشده اند ؛حيوانات زنده ؛ ميوه و سبزيجات تازه؛ بذر ؛ گياهان وگل های طبيعی؛ غذای حيوانات ؛ مالت ( جو سبز خشك شده ).

طبقه٣٢ – ماء الشعير؛ آب های معدنی و گازدار و ساير نوشيدني های غير الكلی؛ آب ميوه وشربتهای ميوه ای؛ شربت و تركيبات مخصوص ساخت نوشابه .

طبقه ٣٣-…………………….

طبقه ٣٤- تنباكو، لوازم تدخين ؛ كبريت .

طبقه ٣٥ – تبليغات ؛ مديريت تجاری؛ امور اداری تجارت ؛ كارهای دفتری و اداری .

طبقه ٣٦- بيمه؛ امور مالی، امور پولی، امور مربوط به معاملات املاك و مستغلات .

طبقه ٣٧ – ساختمان سازی، تعميرو بازسازی، خدمات نصب .

طبقه ٣٨- مخابرات از راه دور .

طبقه٣٩ – حمل و نقل ، بسته بندی و نگهداری كالاها؛ تهيه مقدمات و ترتيب دادن مسافرت ها .

طبقه ٤٠- بهسازی و عمل آوری مواد .

طبقه ٤١- آموزش و پرورش ؛دوره های كارآموزی و تعليمی؛ تفريح و سرگرمی، فعاليت هاي ورزشی و فرهنگی .

طبقه ٤٢- خدمات عملی و فن آوری و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه ؛خدمات تجزيه و تحيل و تحقيقات صنعتی؛ طراحی و توسعه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای .

طبقه ٤٣ – خدمات عرضه اغذيه و نوشابه ، تامين مسكن و محل اقامت موقت .

طبقه ٤٤- خدمات پزشكی ، خدمات بيطاری، مراقبت های بهداشتی و زيبائی برای انسانها يا حيوانات ، خدمات كشاورزی ، باغداری و جنگلداری .

طبقه ٤٥- خدمات شخصی يا اجتماعی كه توسط ديگران برای رفع نيازهای افراد ارائه می شوند ، خدمات امنيتی برای محافظت از افراد ،اموال و دارائيها ، خدمات حقوقی …

هنگامی که ثبت برند آرایشی خود را به شرکت ثبت کریم خان میسپارید مطمئن از دریافت آن در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه باشید زیرا کادر مجموعه ما شما را در تمامی مراحل همراهی می کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *