ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری


در تمامی فعالیت های تجاری احتمال اینکه بازرگانان به تنهایی قادر به اجرای امور تجاری نمی باشند لیکن شخصی را از سوی خود به منظور وکیل انتخاب می نمایند تا بخشی یا به طورکامل فعالیت های بازرگانی وی را اعمال نمایند.

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

 

به این معنی که واگذاری اختیارات در بعضی از مسئله ها ممانعتی در قانون وجود ندارد. و آیین گذار در قوانین مدنی و تجارت آن را مراعات نموده و همچنین ماده 395 قانون تجارت تفسیراتی را مکتوب نموده است :

” جانشین تجاری فردی می باشد که سرپرست تجارتخانه وی را جهت اجرای تمامی فعالیت های مرتبط به آن یا یکی از شعبه های آن تعیین نموده و امضای وی جهت تجارتخانه الزامی می باشد. عنوان یادشده به صورت کتبی یا عملی گزارش می گردد و احتمال دارد اینگونه گمان ببریم که قائم ‌مقام بازرگانی همان وکالت می باشد که در قانون مدنی در ماده 656 به تفسیر ذیل ذکر شده است :

” وکالت قراردادی می باشد که بر اساس آن یکی از دو مخاطب، مخاطب دیگر را جهت اجرای فعالیت های خود وکیل می کند “. البته میان وکالت و قائم مقام بازرگانی اختلاف هایی موجود می باشد ،یعنی موکل هر زمان که مایل باشد وکیل را برکنار می نماید به جز زمانی که وکالت بلاعزل باشد که در قرارداد درج گشته و موردهای ذیل نفی می شود:

  1. اخراج موکل
  2. استعفاء وکیل
  3. فوت یا جنون وکیل یا موکل

ولی درباره قائم مقام تجاری اوضاع به نحوی دیگر می باشد ، یعنی با فوت و یا منع بازرگان، نماینده وی برکنار نمی گردد لیکن به فعالیت ها و مسئولیت های تجاری خود ادامه داده که ماده 400 قانون تجارت در این باره توضیحاتی را ارائه می دهد:

” با فوت یا منع سرپرست تجارتخانه نماینده تجاری برکنار نمی گردد … ”

البته قائم مقام تجاری تنها در فعالیت های تجاری می باشد در حالیکه که وکالت در تمامی موضوعات و کارهای حقوقی و کیفری امکان پذیر می باشد. به عنوان نمونه چنانچه فردی ،شخصی را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید که زمین ،خانه و یا اتومبیلی خرید و فروش نماید و یا در دعاوی حقوقی از سوی وی در دادگاه حضور پیدا کند و از پرونده او دفاع نماید.

روشن است که چارچوب اختیارات وکیل به موارد درج شده در وکالتنامه محدود می باشد.به عنوان نمونه احتمال دارد که در وکالتنامه تنها خرید، اتومبیل یا خانه ای درج گردد که بنابراین حدود مسئولیت وکیل محدود به همین موارد می باشد و او حق فروش اتومبیل یا خانه را ندارد به جز آن که در زمان تهیه وکالتنامه درمورد آن توضیح داده باشد .چون ماده 633 قانون مدنی درباره چارچوب مسئولیت های وکیل به روشنی بیان نموده که :

” وکیل قادر به انجام فعالیت های بیرون از محدوده اختیارات نمی باشد.”

ولی نمایندگی مرتبط به تمامی فعالیت های تجارتخانه می باشد مانند ماده یادشده از آن به سمت نماینده تجاری نام می بریم و نماینده معنای گسترده ای دارد که مسئولیت های نماینده تجاری را محدود نمی کند.

براساس ماده 395 قانون تجارت نکاتی درباره نماینده تجاری دارای اهمیت را تفسیر می نماییم .

وظایف قائم مقام تجاری

زمانی که سرپرست تجارتخانه فردی را به منظور نماینده تجاری در فعالیت های تجارتخانه خود انتخاب کرده و وظایف را به صورت کتبی یا عملی به او واگذار می نماید و میبایست در تجارتخانه امضاء گردد،به این معنی است که اجرای هر فعالیتی درباره خرید فروش و دیگر کارهای تجارتخانه و یا شعبه های آن معتبر می باشد و بازرگان نمی تواند از آن چشم پوشی کند.زیرا به منظور وکیل که دارای اختیارات می باشد، مبادرت نموده و تمامی امور او اجرا می گردد.

سمت قائم مقامی در مورد تجارتخانه

این عنوان فقط به یک شخص مربوط نمی باشد لیکن بازرگان قادر است چند نفر را به منظور قائم مقام بازرگانی خود معارفه کند که با این حال عموم آن ها میبایست موارد مرتبط به موضوعات تجارتخانه را امضا کنند تا از بهر همگان الزامی به شمار آید، به این معنی که چنانچه برخی از نمایندگان مبحثی را امضا ننموده باشند آن موضوع معتبر نمی باشد.

ثبت انتصاب قائم مقام تجاری

انتخاب قائم مقام تجاری به صورت کتبی یا عملی می باشد.به این معنی که بازرگانان تمامی مسئولیت های خود را به شخص دیگر واگذار کرده ولی فرآیند آن به ثبت نرسد ،اگرچه قانون به بازرگانان این اختیار را داده است ولی به دلیل اینکه آشکار شده امضاء نماینده در فعالیت های مرتبط به تجارتخانه ضروری می باشد و همچنین امضاء نماینده تجاری در داد و ستدها و یا سفارش کالا و ….از بهر افراد ثالث هم ملزم می باشد.

البته این انتخاب مسئولیت بهتر است که ثبت شود و برای عموم آگهی گردد تا هیچ شکی در آن نباشد چون براساس ماده 399 قانون تجارت درباره نماینده تجارتخانه که واگذاری به اسم او ثبت گشته ،بیان شده که برکناری برای آگاهی مردم هم می بایست ثبت گردد و اجرای ثبت انتصاب قائم مقام تجاری جهت نگهداری حقوق تاجران و افرادی که به گونه ای با تجارتخانه او قراردادی بسته اند، ضروری می باشد. همان گونه که در ماده یاد شده به ثبت و برکناری او به تفسیر ذیل گواهی شده است.

” برکناری نماینده تجاری که وکالت او ثبت گشته و نیز آگهی شده باشد می بایست براساس قوانین وزارت ثبت شده و آگهی گردد در غیر این صورت در برابر شخص ثالثی که از برکناری باخبر نبوده وکالت باقی می ماند”.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی در عرصه ثبت انتصاب قائم مقام تجاری برای همگان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *