تکالیف سهامداران شرکت سهامی خاص


شرکت سهامی خاص در حقیقت یک شرکت بازرگانی است که موسسین تمام سرمایه آن را تامین نموده اند وسرمایه آن به سهام تقسیم گشته ومسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد.درحقوق ایران،شرکت سهامی خاص همانند شرکت سهامی عام،ابتدا تاسیس می گردد وسپس ثبت می شود.در خصوص تشریفات شرکت سهامی باید بگوییم اولاَ تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد،ثانیاَ ورقه تعهد وجود ندارد،ثالثاَ تشکیل مجمع عمومی موسس ضروری نمی باشد.

تکالیف سهامداران شرکت سهامی خاص

ازجمله تکلیف سهامداران تنظیم اساسنامه می باشد که میبایست توسط همه سهامداران امضا شودهمچنین سهامداران باید اظهارنامه را تنظیم نموده و درخواست ثبت شرکت را نمایند.اظهارنامه به شکل نمونه چاپی ازمرجع ثبت شرکت ها خریداری وکامل می شود . به علاوه سهامداران این وظیفه را نیز دارند که صورتجلسه مجمع عمومی سهامداران را تنظیم کنند که درآن تاریخ تنظیم و امضای صورتجلسه مبنی بر امضای اساسنامه و اظهارنامه از سوی سهامداران و انتخاب اولین مدیران و بازرسان ازطرف آنان و تحصیل قبولی مدیران و بازرسان انتخابی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت تا تشکیل مجمع عادی نوشته شده است.

براساس ماده 28 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی خاص هم صدور گواهینامه موقت سهم با ورقه سهم به صورت قانونی بعد از ثبت شدن شرکت ممکن است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت میبایست به صاحبان سهام گواهینامه موقت ارائه دهد که نشان دهنده تعداد ونوع سهام ومبلغ پرداخت نشده آن باشد و به منزله سهم است و براساس ماده 27  ل. ا. ق. ت در هر حال طی یک سال از پرداخت کل مبلغ اسمی سهام میبایست ورقه سهم صادر و به صاحبان ارائه دهد و گواهی موقت مسترد و باطل شود.

شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام اقدامات اولیه (1-امضای اساسنامه 2- تعهد سرمایه 3- انتخاب مدیران و بازرسان) توسط موسسان تشکیل می گردد؛یعنی امضای اساسنامه ، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدیمورد نیاز،انتخاب مدیران وبازرسان وقبول سمت کتبی آنان.

چندنکته :

  • تامین سرمایه شرکت بر عهده موسسین بوده ، و پرداخت حداقل سرمایه هر یک ازمؤسسین به اندازه سهم ( در صورت پذیرش) نباید کمتر از 35% کل  سهام تعهد شده باشد.
  • در صورتی که تعدادی از شرکاء سرمایه غیر نقدی بیاورند،ورود سرمایه غیرنقدی به شرکت های سهامی خاص ازطرف سهامداران مورد قبول است،نهایت این نوع آورده میبایست مثل شرکت های سهامی عام ، توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود ،دراین مورد نظریه کارشناسی برای اداره ثبت شرکت ها قابل قبول می باشد و نیاز به مطرح کردن این نظریه در مجمع عمومی مؤسس نمی باشد ،اما مؤسسین میبایست صورت اثاثیه واموال غیرنقدی ( آورده غیرنقدی) خود را به شکل فوق دراظهارنامه بیاورند.
  • در صورتی که شرکت سهامی امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران در نظر بگیرد این موضوع میبایست در اظهارنامه ثبت شرکت ها نشان داده شود.
  • با توجه به اینکه همه موسسان باید طرح و تصویب اساسنامه ، انتخاب مدیران و بازرسان وتعیین روزنامه کثیرالانتشار و تنظیم اظهارنامه ، را انجام دهند،این گونه به نظر می رسد که همه تصمیمات درابتدای تأسیس شرکت درشرکت های سهامی خاص باید براساس اکثریت آرا انجام می شود.
  • چگونگی تنظیم سند انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان و تعیین روزنامه کثیرالانتشارمیتواند در یک ورقه عادی و به صورت اعلامی باشد و یا اینکه مؤسسین آن را در یک صورتجلسه تحت عنوان « مجمع عمومی شرکت سهامی خاص درشرف تأسیس » تهیه و تنظیم کنند،اما درانتخاب هیئت رئیسه مجمع ، برخلاف شرکت های سهامی عام ، جهت اداره مجمع ، الزامی وجود ندارد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *