تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود


توضیحاتی در باب تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

آدرس شرکت، مکانی می باشد که به منظور نشانی دارای اعتبار و جهت هرنوع ارسالی مورد توجه قرار می گیرد . بعد از به ثبت رسیدن شرکت،در هر زمانی می توانیم آدرس شرکت را تغییر دهیم . تغییر آدرس در کلیه شرکتهای غیرتجاری به وسیله افراد دارای سهام در طول صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

تغییرات در شرکت با مسئولیت محدود

دارندگان شرکت با مسئولیت محدود در محدوده وظایف اساسنامه شرکت و با ایجاد مجمع عمومی فوق العاده دررابطه با تغییرات که در زیر نام می بریم اقدام نمایند که شامل:

 • تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود
 • افزونی دارایی شرکت با ورود شریکان جدید
 • تغییر عنوان شرکت و یا اضافه نمودن مواردی به عناوین
 • واگذاری سهام شریکان
 • تغییر موضوع شرکت
 • کاهش سرمایه شرکت یا خروج شریک
 • تغییرات و ویرایش محتوای اساسنامه
 • افزونی سرمایه شرکت بدون ورود شریکان جدید
 • کاهش دارایی شرکت با عدم خروج شریک

برای تغییر مکان شرکت با مسئولیت محدود مدارک و فعالیت های زیر الزامی است :

مراحل تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

ایجاد جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تهیه صورتجلسه به همراه امضاء آن به وسیله تمامی شریکان و درج اندازه سهام خود.

چنانچه مجمع با تعداد زیادی از افراد تاسیس گردد، باید تجملات دعوت شریکان مطابق اساسنامه و قانون تجارت مراعات گردد و مدارک هم عرضه شود.

براساس ماده ۱۰۹ قانون تجارت،چنانچه شمار شریکان ۱۲یا بیشتر از آن باشند،هیات بررسی منتخب و لیست عضوهای هیأت بررسی در صورتجلسه قید شده و توسط آن ها امضاء می گردد.این صورتجلسه میبایست ظرف یک ماه پس از تاریخ ایجاد مجمع توسط عضوهای شرکت یا نماینده رسمی آن به اداره ثبت شرکت‌ها عرضه و ثبت گردد.

صورتجلسه تهیه شده تا یک ماه از تاریخ ایجاد مجمع به وسیله شریکان یا نماینده رسمی شرکت به اداره ثبت شرکت‌ها عرضه گردد و میبایست آن را ثبت نمود و بعد از واریز مبالغ قانونی، دفتر ثبت را امضا نمود

مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 • عرضه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به همراه امضاء تمامی شریکان
 • عرضه فهرست شریکان و اندازه سهام آنها به همراه امضاء تمامی شریکان
 • عرضه ورقه نمایندگی، نمایندگان افراد حقوقی اگر شریکان شرکت افراد حقوقی باشند.
 • چنانچه جلسه با بیشتر شریکان ایجاد شود ، عرضه اصل اطلاعیه دعوت براساس اساسنامه شرکت و توجه به مواد 6 قانون تجارت ضروری می باشد.
 • عرضه مجوز از مراجع ذیصلاح ، در زمان نیاز

نمونه صورتجلسه تغییرمحل درشرکتهای با مسئولیت محدود

بسمه تعالی
نام شرکت ………… ………… ……… شماره ثبت …………………و شناسه ملی ……………… سرمایه ……… ….. ………… ریال در تاریخ ……… …. ………… ساعت ………… ………….. ……… جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.
محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………………………………………… .……..…………..…………………..………………………………………….
به آدرس جدید …………… ………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………کدپستی : ………………………. انتقال یافت.
آقای/ خانم ………………………………احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیئت مدیره

نکات

تمامی صورتجلسه ها باید به روی سربرگ شخصیت حقوقی مرتبط بعد از امضاء افراد و مهر نمودن آن فراهم و فرستاده شود.
چنانچه جلسه با بیشترین عضوها ایجاد شود،در نتیجه توجه به قوانین اساسنامه شرکت و لایحه اصلاحی قانون تجارت درباره دعوت ضروری می باشد.
دعوت از غایبین جلسه در محتوای صورتجلسه و یا عرضه نمونه دعوت از غایبین جلسه مطابق اساسنامه صورت جلسه در سه رونوشت فراهم می شود و به وسیله اعضاء هیات مدیره امضا می گردد و یک رونوشت از آن طی 3روز بعد از تصویب درسامانه توسط پست به اداره ثبت شرکت ها فرستاده می شود و بارکد پستی ، درسیستم قید می گردد.

تمامی فعالیت های تصویب صورت جلسات به وسیله سامانه اینترنتی صورت می گیرد.
چنانچه تغییر آدرس شرکت به صورت از خیابانی به خیابان دیگر باشد فقط تهیه یک صورتجلسه تغییر آدرس کفایت می کند.

مرکز تخصصی کریم خان، با بهره گیری از مشاوران توانمند آماده ارائه ی خدمات از قبیل تغییر آدرس شرکت بامسئولیت محدود به شما متقاضیان عزیز می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *