تشریفات افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود


ممکن است در طول حیات شرکت،شرکا قصد داشته باشند کاهش یا افزایش سرمایه دهند.این تغییر ممکن است برای افزایش یا کاهش سرمایه باشد. ثبت کریم خان در این مطلب به بررسی افزایش سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می پردازد.قبل از هر چیز لازم است در خصوص سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نیز توضیحاتی ارائه دهیم.

سرمایه شرکت تشکیل شده از قطعات سهام دارای ارزش واحد نمی باشد بلکه سرمایه شرکت را سهم الشرکه شرکاء تشکیل می دهد و سهم الشرکه شرکاء که می تواند متفاوت باشد در قالب نقد و غیر نقد قابل پرداخت و تامین می گردد.

به شرط اینکه:

  1. کلیه قسمت نقدی سرمایه میبایست پرداخت شود.
  2. سرمایه غیر نقدی ارائه و بعد از ارزیابی و تایید توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرکت ارائه گردد.

الف. تشریفات افزایش سرمایه

قانون تجارت ایران در خصوص افزایش سرمایه و به طور کلی،در خصوص تغییر سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود تبصره خاصی ندارد؛اما بدلیل اینکه تغییر سرمایه و افزایش آن از موارد تغییر اساسنامه می باشد ،برای صحت افزایش سرمایه باید شرایط ذکر شده در ماده 111 قانون تجارت رعایت گردد.براساس این ماده:”هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه(یعنی هر تغییری غیر از تغییر تابعیت شرکت،موضوع ماده 110 قانون تجارت)باید به اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید،مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد”.

بنابراین برای آنکه در خصوص افزایش سرمایه شرکت به درستی تصمیم گیری نشده باشد اتخاذ شده باشد،لازم است دو اکثریت وجود داشته باشد:اکثریت عددی و اکثریت سرمایه ای.

مقنن بر قاعده نوشته شده در ماده 111 قانون تجارت یک استثنا وارد نموده است.در حقیقت،افزایش سرمایه را نمی توان با اکثریت ذکر شده یا هر اکثریت دیگری به تک تک شرکا تحمیل نمود.ماده 112 قانون تجارت در این خصوص اذعان داشته است:”در هیچ مورد،اکثریت شرکا نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند”؛

اما این استثنا به افزایش سرمایه ای که از شرکا خواسته می شود وابسته است،در حالی که در صورتی که شرکت محدود است به افزایش سرمایه ای که از شرکا مطالبه می شود،در حالی که اگر شرکت بخواهد افزایش سرمایه را به وسیله مراجعه به اشخاص جدید(خارج از شرکت)،محقق نماید می تواند با استفاده از اکثریت ذکر شده در ماده 111 تصمیم گیری نماید.

زمانی که اصل افزایش سرمایه توسط اکثریت تصویب شده است،مدیر می تواند از طرف کلیه ی شرکای موجود به درخواست اشخاص ثالثی که می خواهند در شرکت شریک شوند پاسخ دهد.با اشخاص جدید میبایستقراردادی بسته شود که بعد از آن،آن ها به عنوان شریک شرکت شناخته می شوند.چون این قرارداد یک قرارداد شرکت می باشد،شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود در خصوص آورده شرکای جدید هم میبایست در آن رعایت شود.لذا قرارداد با شرکای جدید باید با سند رسمی باشد،سهام جدید را نمی توان به شکل اوراق قابل نقل و انتقال صادر نمود ،آورده های غیر نقدی باید ارائه گردند،کل آورده نقدی میبایست پرداخت گردد و در قرارداد میبایستذکر شود که آورده های غیر نقدی ارائه شده است.

هر عملی که شرکای پیشین به منظور تشکیل شرکت با مسئولیت محدود باید آن را انجام می دادند،درباره شرکای جدید نیز لازم الرعایه می باشد.عدم رعایت این اصول،سبب باطل شدن افزایش سرمایه می باشد نه باطل شدنشرکت.لازم نیست قراردادی را که با شرکای جدید بسته می شود تمامی شرکای قدیمی امضا کنند،بلکه همین که مدیر از جانب شرکا آن را امضا کند،کفایت می کند.

با این وجود،در خصوص ارائه سرمایه غیر نقدی،اجرای ماده 97 قانون تجارت ایجاب می کند که تمامی شرکا،یعنی شرکای جدید و قدیمی،تقویم و میزان ارزیابی شده آورده غیر نقدی را مورد تایید قرار می دهند تا افزایش سرمایه تحقق یابد.مبنای این قاعده این است که نسبت به تقویم سهم الشرکه های غیر نقدی کلیه شرکا در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی می باشند(ماده 98 قانون تجارت)مضاف بر این مفاد بند “ب”ماده 115 قانون تجارت در خصوص مسئولیت جزایی افرادی که با وسایل متقلبانه،سهم الشرکه غیر نقدی را بیشتر از قیمت واقعی آن ارائه کرده باشند در خصوص افزایش سرمایه هم قابل اعمال می باشد.

ثبت کریم خان در ادامه راه های افزایش سرمایه را به شما ارائه می دهد.

ب . طرق افزایش سرمایه

راهکار عادی افزایش سرمایه این است که در برابر سهمی که هر شریک(اعم از جدید یا قدیمی)دریافت می نماید،مبلغی پول یا یک مال از او گرفته می شود.راهکار دیگر این است که شرکای قبلی به اتفاق آرا این تصمیم را اتخاذ می کنند که مبلغی از سود شرکت را-به استثنای ذخیره قانونی-به افزایش سرمایه اختصاص دهند و در برابر این افزایش،به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.افزایش سرمایه شرکت با اکثریت آرای شرکا موثر می باشند،چه این اقدام به منزله اجبار شریک به ازدیاد سهم الشرکه او می باشد که براساس ماده 112 قانون تجارت ممنوع می باشد.البته همان گونه که گفتیم افزایش سرمایه بوسیله مراجعه به اشخاص غیر شریک مانعی ندارد و مشمول ممنوعیت ماده 112 قانون تجارت نمی گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *