تایید اظهارنامه ثبت شرکت سهامی


نکاتی در خصوص تایید اظهارنامه ثبت شرکت سهامی

اظهارنامه در حقیقت سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص می باشد که مفاد آن باید از جانب موسسان طبق ماده 7ل.ا.ق.ت تنظیم گردد..موسسان در زمان تاسیس شرکت سهامی باید اظهارنامه را تهیه و تنظیم کرده و آن را به ضمیمه دیگر مدارک نوشته شده در مواد 6 و 20 ل.ا.ق.ت از قبیل طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی(که مختصشرکت های سهامی عام است) بعد از امضاء تمامی موسسان،اعضاء هیات مدیره (اصلی و علی البدل)وبازرسان(اصلی و علی البدل) آن را جهت ثبت به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه دهند.این اظهارنامه(تقاضانامه ثبتشرکت)در دو نسخه تنظیم می گردد و پس از ثبت،متصدی آن میبایست براساس ماده 5 نظامنامه قانون تجارت تصویب شده در 1311نسخه ثانی آن را با ذکر تاریخ و نمره ثبت امضاء و توسط اداره ثبت شرکت ها مهر زده و به متقاضی ارائه دهد.

براساس ماده 6 نظامنامه ذکر شده در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن باید بوسیله اداره ثبت محل در مجله رسمی عدلیه و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر گردد تا همگان و اشخاص ثالث از ثبت و تاسیس شرکت اطلاع یابند.چون اظهارنامه سند ثبت شرکت به شمارمی آید،بنابراین از تاریخ ثبت اظهارنامه،تاریخ ثبت شرکت به شمار می رود.جهت ثبت اظهارنامه،مجمع عمومی موسس،فرد یا افراد واجد شرایطی را برای ثبت به اداره ثبت شرکت ها برای انجام تمامی تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر انتخاب و تعیین می کند.شخص ذکر شده معمولاَ مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره است.

براساس ماده 44 قانون تجارت اظهارنامه را که براساس ماده 50 به دایره ثبت اسناد باید ارائه گردد موسسین شرکت تهیه کرده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی ارائه می دهد تا مجمع صحت یا سقم آن را معین نماید.اما در ماده ی 50 اشاره ای به اظهارنامه نشده بلکه مقرر می دارد که مدیر شرکت میبایست رسید سرمایه را اعلام نماید.چنانچه فعلاَ اظهارنامه ای که برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها اراه می گردد،حاوی خلاصه ای از تشکیلات شرکت می باشد و میبایست براساس نمونه چاپی که از جانب اداره ثبت شرکت ها تهیه شده است،تنظیم شود.اظهارنامه ذکر شده تقاضای ثبت شرکت می باشد و مدیران شرکت با قید خلاصه ای از تشکیلات و اصول شرکت ذیل آن را امضاء می کنند.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص مندرجات اظهارنامه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

مندرجات اظهارنامه که تقریباَ شبیه شرکتنامه می باشد،به قرار زیر است:

 • نام شرکت
 • نوع شرکت
 • موضوع شرکت
 • مرکز اصلی و نشانی صحیح آن
 • اسامی شرکاء یا موسسان
 • مبدا تشکیل شرکت و مدت آن
 • سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی
 • میزان سهام هر یک از شرکاء
 • مدیر یا مدیران شرکت،اشخاصی که حق امضاء دارند
 • ترتیب تقسیم سود شرکت
 • مواقع رسیدگی به حساب
 • فسخ شرکت
 • محل شعب شرکت
 • بازرس شرکت
 • عده سهام
 • عده و مقدار سهام نقدی
 • عده و مقدار سهام غیر نقدی

پس از به تصویب رسیدن اساسنامه و انتخاب مدیران و بازرس حساب،مدیران شرکت اظهارنامه ی ثبت شرکت را تنظیم می نمایند و براساس ماده 44 آن را به تایید مجمع عمومی می رسانند.

ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه های حقوقی و ثبتی آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه ی ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *