بازرس

بازرس


چه اشخاصی نمی توانند به عنوان عضو بازرس منصوب گردند ؟

بازرسین افرادی می باشند که به وسیله مجمع عمومی جهت بررسی فعالیت مدیران و صورت حساب ها و خرید و فروش شرکت تعیین می گردند. مطابق ماده 144 لایحه قانونی 1347 هر شرکت سهامی میبایست حداقل یک بازرس را دارا باشد.تعیین بیشتر از یک بازرس اختیاری می باشد و هنگامی که ظرفیت کارهای موسسه زیاد باشد ،پذیرش می گردد.

براساس ماده 146 لایحه قانونی 1347 انتصاب یک یا چند بازرس جانشین از بهر شرکت برای اجرای مسئولیت نظارت ضروری می باشد. تا در زمان فوت ،استعفا یا عدم پذیرش عنوان به وسیله بازرسان اصلی، دعوت شوند. مسئولیت های بازرسان جانشین با برطرف شدن معافیت بازرسان اصلی به پایان می رسد.به این ترتیب مسئولیت های بازرسان جانشین در انتهای زمانی که از آغاز بازرسی مشخص شده اند ،پایان می یابد.

بازرس

بازرسان از میان دارندگان سهام یا بیرون از آن تعیین می گردند.براساس ماده 145 ماده 17 لایحه قانونی 1347 :تعیین بازرس اولیه در موسسه های سهامی عام با مجمع عمومی موسس و در موسسه های سهامی خاص با سهامداران شرکت می باشد،که ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347 در این باره ،این تعیین مسئولیت می بایست در صورتجلسه ای درج و توسط تمامی سهامداران امضا گردد.

در طی فعالیت های همه موسسه های سهامی، تعیین بازرس با مجمع عمومی عادی می باشد.( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).

چه افرادی به سمت عضو بازرس منصوب می گردند ؟

 1. افراد ورشکسته ای که فرمان آن ها صدور گشته است. ( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
 2. افرادی که به دلیل انجام جرمی از قبیل سرقت،کلاهبرداری،جرم هایی که بر اساس قانون خیانت در امانت یا کلاهبرداری به حساب می آیند مانند اختلاس، فریب دادن ،تملک غیر قانونی در اموال عمومی،که بر اساس فرمان حقوق اجتماعی،همگی یا بعضی از آن ها ناکام مانده اند.( ماده 111 ل. ا. ق. ت )
 3. عضو های هیات مدیره یامدیرعامل شرکت ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
 4. خویشان سببی و نسبی مدیران یا مدیر عامل تا مرتبه سوم از طبقات اول و دوم ( ماده 147 ل. ا. ق. ت )
 5. هرفردی مطابق بند 2 که خود یا همسروی از افراد ذکرشده حقوق اخذ می کنند. ( ماده 147 . ا. ق. ت )

بازرسان

 1. هر نوع نظارت را در هرزمانی انجام دهند
 2. سندها،مدارک و مشخصات مرتبط به شرکت را تقاضا کرده و بررسی نمایند.
 3. جهت اجرای مسئولیت هایی که برگردن دارند می توانند از نگرش کارشناسان بهره ببرند،البته به شرطی به شرکت معارفه شده باشند. این کارشناسان که از طرف بازرس انتخاب شده اند می توانند همانند آنان تحقیق و بررسی نمایند.

بازرسان میبایست عملکرد سالانه ای به مجمع عمومی عادی ارائه نمایند

 1. این گزارش برای مرجوعین دارندگان سهام در مرکز شرکت،می بایست حداقل ده روز پیش از ایجاد مجمع عمومی عادی فراهم گردد. ( ماده 150 ل. ا. ق. ت )
 2. چنانچه مجمع عمومی بدون اخذ گزارش بازرس یا مطابق گزارش افرادی که تعیین آن ها به سمت بازرسی قدغن شده باشد، صورت حساب منافع و خسارات و عملکرد شرکت را تصویب نمایند،این عمل از نظر قانون پذیرفته نمی باشد و دارای اعتبار نیست.
 3. چنانچه شمار بازرسان زیاد باشد هرکدام قادرند وظایف خود را اجرا نموده و گزارش عملکرد خود را تهیه و ارائه نمایند.اگر در مورد عقاید اختلاف داشته باشند میبایست در گزارش درج نمایند.( تبصره ماده 150 ل. ا. ق. ت )

سوال : در صورت عدم بازرس یا اگر در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند،میبایست چه کنیم؟ ( ماده 153 ل. ا. ق. ت )
چنانچه انجمن بازرسی انتخاب نکرده باشد و یا اینکه بازرسان به دلیلی از ارائه گزارش خود کوتاهی نمایند، سرپرست دادگاه شهرستان که امروزه رئیس دادگاه عمومی می باشد،بنا به درخواست هر ذینفع،بازرسان را باتوجه به تعداد تعیین شده آن ها در اساسنامه شرکت انتصاب می نماید تا مسئولیت مرتبط را تا زمانی که بازرس به وسیله مجمع عمومی تعیین شود، اعمال کنند. تصمیم رئیس دادگاه عمومی در این باره قابل شکایت نمی باشد.

سوال : وظایف بازرسان در مقابل شرکت یا افراد ثالث دررابطه با سرپیچی که در اجرای مسئولیت های خود اعمال می کنند،به چه طریق می باشد ؟ ( ماده 154 ل. ا. ق. ت )
وظایف آنان براساس قوانین عمومی مرتبط به مسئولیت مدنی می باشد و براساس وظایف مدنی مسئول پرداخت خسارات می باشند.

به این ترتیب براساس قوانین مسئولیت مدنی ایران ،به غیر از موارد استثنایی،اگر تعدادی از افراد باهم خسارتی وارد کنند به صورت اشتراکی مسئول پرداخت آن خسارت می باشند، و همچنین بازرسان که خسارتی به شرکت یا شخص ثالث وارد کنند،به طور مشترک مسئول پرداخت ضررها می باشند،اما مغایر با مدیران در صورت خلاف ،جبران آن می تواند به صورت مشترک و یا ماضامناَ باشد.

ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی در کوتاهترین زمان عنوان عضو بازرس به شما عزیزان می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *