ثبت شرکت ها چیست؟

ثبت شرکت ها چیست؟


تعریف شرکت ها

شرکت های تجاری، از مجموع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی جهت انجام عملیات تجاری و کسب سود و منفعت به وجود می آید. آن دسته از شرکت هایی که مقصود از تاسیس آن ها تجارت نیست و به امور تجاری نمی پردازد،این شرکت ها به شرکت های حقوقی یا مدنی معروف می باشند.

 

ثبت شرکت ها چیست؟

 

شرکت تجاری

مطالعه شرکت های تجاری از نظرات مختلف مفید می باشد. شرکت های تجاری از لحاظ اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری می باشند. چون هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی کمتر می باشد، وسایل و سرمایه ی مجموعه های صنعتی و تجاری متعلق به آن ها می باشد. این نکته از گذشته صادق بوده است و امروزه، بنا بر تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که مشاهده می کنیم، نقش واضح تری به خود می گیرد. در ادامه ی این مقاله با ثبت شرکت کریمخان همراه باشید تا علاوه بر آشنایی با تعریف شرکت با انواع شرکت های تجاری نیز آگاه شوید.

تفاوت های شرکت های مدنی و تجاری

 1. شرکت مدنی بیشتر از طریق ثبت در دفاتر رسمی هویت می یابد.(به غیر از شراکت وراث در میراث که به ثبت نیاز ندارد)، در صورتی که شرکت تجاری با ثبت در اداره ی ثبت شرکت ها هویت می یابد.
 2. شرکت مدنی شخصیت حقوقی ندارد، در صورتی که شرکت تجاری معمولا دارای یک شخصیت حقوقی می باشد.
 3. شرکت مدنی فاقد اقامتگاه و تابعیت است. در صورتی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری حتما می بایست معلوم باشد.
 4. موضوع شرکت مدنی معاملات و امور غیرتجاری می باشد، در صورتی که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری می باشد.
 5. قانون، شرکت های تجاری را با نظم خاصی قرار داده است و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود کرده است و ضوابط و قوانین مشخصی را برای آن ها قرار داده است، در صورتی که شرکت های
  حقوقی تابع مقصود و اراده ی شرکا است و به هر شکلی که بخواهند (منوط بر آنکه با قانون مدنی مغایرت نداشته نباشد) می توانند شرکت را ایجاد کنند.
 6. شرکت مدنی اصولاً و الزاماً با حداقل دو نفر به وجود می آید، در صورتی که در تاسیس برخی از شرکت های تجاری الزاما وجود حداقل سه نفر ضروری است. (مانند شرکت سهامی خاص)
 7. شرکت های تجاری الزاماً و ضرورتاَ بنا بر اختیار و اراده ی شرکا تشکیل می شوند، اما برخی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا تشکیل می شوند.(مانند شرکت وراث در مال الترکه)
 8. در شرکت های تجاری مسئولیت هرکدام از شرکا مطابق با نوع شرکت امکان دارد به اندازه ی سهم، محدود به میزان سرمایه، نسبت به سرمایه و تضمین کلیه ی سرمایه و یا مختلط باشد، در صورتی که در شرکت های مدنی همچین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی به صورت منفرد است.
 9. نحوه ی تقسیم سود و ضرر در شرکت های تجاری بر طبق نوع شرکت ها متفاوت می باشد و بر اساس مسئولیت شرکا انجام می شود، در حالی که در شرکت های مدنی تقسیم سود و ضرر بر اساس سهم صورت می گیرد.
 10. ورشکستگی، تصفیه و مرور زمان مخصوص تاجران و شرکت های تجاری می باشد، در صورتی که در امور مدنی قوانین و مقررات اعسار اجرا می شود.

انواع شرکت های تجاری

شرکت های تجاری را از نظر میزان مسئولیت اعضا می توان به چهار گروه دسته بندی نمود، که ثبت شرکت کریم خان در ذیل هر کدام از آن ها را به صورت مجزا بیان نموده است:

1- شرکت های تجاری سرمایه ای

در این گونه شرکت ها، مسئولیت هر کدام از شرکا به میزان سرمایه یا درصد سهام سرمایه ی آن ها محدود می باشد، مثل شرکت های سهامی عام ، شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

2- شرکت های تجاری شخصی

در این گونه شرکت ها مسئولیت شرکا به صورت نامحدود می باشد و تعهدات شرکت به تمام سرمایه ی شرکا تسری می نماید، مثل شرکت های تضامنی و نسبی

3- شرکت های تجاری مختلط

در این گونه شرکت ها مسئولیت برخی از شرکا به سرمایه ی آن ها محدود می باشد و مسئولیت دیگران نامحدود می باشد. در حقیقت این نوع شرکت ها از اجتماع شرکت های سرمایه ای و شخصی حاصل می شود، مثل شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی. در شرکت های تجاری مختلط به شرکای نوع اول شرکای عادی می گویند و شرکای نوع دوم را شرکای ضامن می نامند.

4- شرکت های تجاری کمیتی

در این گونه شرکت ها تعداد سرمایه گذاران بسیار است و شرکا فاقد مسئولیت می باشند و معمولاً مقصود از ایجاد آن ها رفاه اعضای شرکت می باشد. مانند شرکت های تعاونی

اقسام شرکت های تجاری

شرکت های تجاری بر اساس ماده ی 20 قانون تجارت بر هفت نوع می باشد که به صورت ذیل طبقه بندی شده اند.

 • شرکت های سهامی
 • شرکت های با مسئولیت محدود
 • شرکت های تضامنی
 • شرکت های نسبی
 • شرکت های مختلط سهامی
 • شرکت های مختلط غیر سهامی
 • شرکت های تعاونی تولید و مصرف

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *