اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت


نکاتی در خصوص کسب و کار موفق از طریق ثبت شرکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب نکاتی در خصوص کسب و کار موفق از طریق ثبت شرکت را ارائه می دهد.

اصطلاح شرکت در مفاهیم زیر کاربرد دارد:
شرکت در قانون مدنی و قانون تجارت با معانی گوناگونی مورد استفاده قرار گرفته است؛شریک،همراه شدن در کاری،انبازی،کمپانی ایجاد کردن،کنسرسیوم.
شرکت به معنای همراه شدن در کاری:هر گونه همراهی دو یا چند نفره در کارهای تجارتی،صنعتی،کشاورزی،ساختمانی،استخراج و بهره برداری از معادن،تولید و پخش اجناس،کارهای مربوط چاپ کتاب و روزنامه های مختلف و …. از انواع شرکت های شرعی و قانونی به حساب می آید.

 اندیشه ی یک کسب و کار موفق با ثبت شرکت

در زمان های قدیم،انسان ها با همکاری یکدیگر سرمایه و تلاششان را برای نتیجه اقتصادی بهتر و میزان تولید بیشتر گردآوری می کردند که در نتیجه با معنای شرکت آشنا بوده اند.در طول تاریخ این سرمایه و توان به شکل های گوناگونی ایجاد شده است.

اعضای این گروه ها گاهی مدت زمان طولانی و گاهی مدت اندک با یکدیگر همکاری می کردند.همکاری مدت زمان طولانی در معاملات زمینی و همکاری اندک بیشتر در معاملات دریایی استفاده می شد که شرکت های امروزی آن ، یعنی شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص برداشت کرد.شرکت های نوع دوم که از شرکت های پرطرفدار بودند، اکنون در حال کاهش اند و بلعکس شرکت های نوع اول روز به روز بیشتر می شود.

بدون شک شرکت ها دارای منافع زیادی هستند که تلاش فردی در آن وجود ندارد،در مقابل تلاش گروهی برای دستیابی به هدفی واحد و یگانه و از جمله محدودیت مسئولیت فعالان تجاری فوایدی مانند ایجاد سرمایه بیشتر و جمع شدن کارشناس هایی گوناگون را دارد.

همین برتری های شرکت باعث شده است که ،حتی بازرگانان فردی به جای فعالیت تجاری سنتی،کارهای خود را در عرصه های اقتصادی،صنعتی،کشاورزی،تولیدی و ….در طرح شرکت انجام دهند تا از فواید این شرکت ها استفاده کنند.

امروزه دولت ها هم فعالیت اقتصادی خود را در طرح شرکت های تجاری عرضه می کنند.شرکت های تجاری از لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی دارند و دارایی مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

این نکته از زمان های قدیم صادق بوده و در زمان ما با تغییرات اساسی اقتصادی و سیاسی،شکل واضح تری به خود گرفته است.

درباره این موضوع به شرکت های بزرگ تجاری به زبان چند ملیتی اشاره میکنیم:که در قرن حاضر با متلاشی شدن نظام کمونیستی و تمایل جهانی به سوی اقتصاد بازار آزاد،کشورهای بزرگ صنعتی رقبای دولتی خود را از دست می دهند.امروزه در بیشتر استان های کشورمان بیش از یک میلیون شرکت تجاری در حال فعالیت هستند,اگر افرادی که در هر یک از این شرکت ها نفعی دارند به کار گرفته شوند،دامنه گستردهای از افراد با حقوق شرکت های تجاری ارتباط مستقیم دارند.

اما شرکت های تجاری درشکل های گوناگونی حضور پیدا میکنند.مطالعه شرکت های تجاری از حیث مختلف مفید می باشند و به شما در انتخاب طرح و نوع شرکت کمک خواهد کرد.در قوانین ایران شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند.در ماده 20 قانون تجارت ایران ، انواع شرکت های تجاری را آمارگیری کرده است.شرکت هایی که از این انواع می باشند,شرکت تجاری محسوب می شوند و شرکت های دیگر اگر به فعالیت تجاری بپردازند شامل این عنوان می باشند،جز در مواردی که شرکت تضامنی تعبیر شود.( ماده 220 ق.ت)

قانون تجارت سه نوع عمده شرکت را پیش گویی کرده است: شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامی همکاران نامشخص است ، شرکت هایی که در آن ها مسئولیت تمامیه همکاران به سرمایه ای وابسته است که به شرکت آورده اند و شرکت هایی که در آن ها مسئولیت بعضی همکاران نامحدود و مسئولیت بعضی محدود به سرمایه های برده به آن شرکت است.

شرکت های تضامنی و نسبی از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت تمامی سهامداران در برابر طلبکاران شرکت نامشخص است ؛البته در شرکت های تضامنی، هر یک از سهامداران مسئول پرداخت تمامی بدهی های شرکت به اشخاص ثالث است،اما در شرکت نسبی هر نفر فقط به نسبت سهمی که در شرکت دارد مسئول پرداخت بدهی شرکت خواهد بود.روی مشترک این دو گونه شرکت این است که طلبکاران این شرکت ها طلب خود را علاوه بر دارایی شرکت ، از دارایی شخصی همکاران نیز طلب کنند.مسئولیت نامحدود شرکا نیز به همین معنی است.

شرکت های سهامی ( عام و خاص ) و شرکت های با مسئولیت محدود از شرکت هایی هستند که در آن ها مسئولیت تمامیه همکاران به سرمایه ای محدود است که به شرکت آورده اند.تفاوت این دو نوع شرکت این است که در شرکت های سهامی خاص ،که سهامدار به شرکا اطلاق می شوند،سهام خود را می توانند به راحتی به اشخاص ثالث واگذار کنند،اما در شرکت های با مسئولیت محدود سهامداران که هر یک درصدی از کل سرمایه شرکت را دارند، نمی توانند سرمایه خود را در شرکت آزادانه به اشخاص دیگر واگذار کنند.

شرکت های دولتی جزء شرکت های سهامی هستند، تا زمانی که مخالفتی از سوی این شرکت ها درمورد اساسنامه نباشد قوانین و ضوابط طبق طرح قانونی 1347 در مورد آنها اجرا می شود.شرکت های مختلط از شرکت هایی هستند که در آن ها شریک ضامن و شریک غیر ضامن وجود دارد.مسئولیت شرکای ضامن همانند مسئولیت شرکای شرکت های تضامنی است و مسئولیت شرکای غیر ضامن به آورده آن ها به شرکت محدود است.

شرکت مختلط به شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می شود.شرکت مختلط سهامی شامل شرکت تضامنی و شرکت سهامی است و شرکت مختلط غیر سهامی شامل شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود است.

طبق تبصره 7 ماده 20 قانون تجارت،علاوه بر شرکت هایی که نام بردیم، شرکت تعاونی تولید و مصرف هم از انواع شرکت های تجاری نام برده است.نظر به اینکه طبق قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370) شرکت های تعاونی تولید و مصرف نیز از بنا به همین قانون تابع آن خواهند بود.

شرکت های تعاونی تابع قانون جدید در صورتی که در کاری فعالیت داشته و طبق قانون تجارت باشند ،تجاری تلقی می شوند،در غیر این صورت تجاری نخواهند بود.
به طور خلاصه به شرکت هایی تعاونی گفته می شود که در پی سود و تقسیم آن برای به کارگیری سرمایه نیستند،بلکه قصد از ایجاد آن ها بردن سود با به کاربردن اعضا است.
قصد اعضا در آینده و نوع فعالیت و کارهای افراد،معیار وظیفه هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو به انتخاب نوع شرکت بستگی دارد.
آمار نشان می دهد از میان این شرکت های متنوع،شرکت های سهامی با مسئولیت محدود از شرکت های فعال و پرکاربرد در کارهای تجارت و بازرگانی به شمار می آیند.

در نهایت ویژگی های عمومی شرکت های تجاری برای تاسیس و ثبت شرکت به شرح زیر است:

شرکت سهامی عام

در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه 500هزار تومان و حداقل سهام داران و هیات مدیره 5 نفر است.

شرکت سهامی خاص

در شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه 100هزار تومان و حداقل سهام داران و هیات مدیره 3 نفر است .

شرکت با مسئولیت محدود

در شرکت با مسئولیت محدود حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل سهام داران 2 نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت تضامنی

در شرکت تضامنی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران 2 نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر است.

شرکت نسبی

در شرکت نسبی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران 2 نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت مختلط سهامی

در شرکت مختلط سهامی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل سهام داران 2 نفر وحداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت مختلط غیر سهامی

در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل سهام داران 2 نفر و حداقل هیات مدیره یک نفر یا بیشتر می باشد.

شرکت تعاونی

در شرکت تعاونی حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل شرکا 7 نفر و حداقل هیات مدیره 3 تا 7 نفر می باشد,وظیفه سهامداران به اندازه مبلغ هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن به رضایت سهامداران در بخشنامه می باشد.

در پایان شما عزیزان در صورت نیاز به راهنمایی در ثبت شرکت،می توانید با کارشناسان حرفه ای ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *