Rate this post

نکاتی در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت

طرح مسئله

در این مطلب ثبت کریم خان در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت توضیح می دهد.اگر در نظر بگیریم که شرکت جهت زمان تعیین شده و یا عنوان مشخصی تاسیس شده باشد این سوال ایجاد می شود که با اتمام انقضا و یا اجرایی موضوع و یا غیر ممکن شدن انجام موضوع ، شرکت به صورت خودکار لغو می گردد یا آنکه انحلال شرکت طبق تصمیم شرکت انجام میشود؟

انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت

آثار عملی هر یک از دو راه حل

به صورت کلی در عمل تفاوت مهمی در انتخاب هرکدام از دو راه حل بررسی نمی شود ولی با دقت بیشتر می توان ارزیابی کرد که راه حل مورد اول ترجیح به اراده شرکا در زمان بستن قرارداد شرکت تجاری می باشد در حالی که راه حل دوم ترجیح به اراده شرکت ( اراده جمعی شرکا ) در حال حاضر انجام میشود.

مطالعه قانون

ماده ۱۹۹ لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت تنظیم کرده است :

” شرکت سهامی به شرایط زیر لغو میشود:

  1. زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تاسیس شده است اجرا و یا اجرایی آن غیرممکن شده باشد.
  2. هنگامی که شرکت در زمانی مشخص تاسیس گردیده و انقضای آن زمان تمام شده باشد فقط در حالی که این مدت ، پیش از انقضا تمدید شده باشد.
  3. “چیزی که در این حکم کاملا واضح است که انحلال به دلیل انقضای مدت ، اجرای موضوع و یا غیرممکن شدن اجرای موضوع درگروه تجهیزات انحلال اجباری شرکت است اما ماده ۲۰۱ بی اعتباری سندی به ظاهر ماده ۱۹۹ را مشخص می کند. به سبب بند ۴ این ماده مادامی که هر یک از بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۹۹ انجام شود در حالی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی برای انحلال شرکت تاسیس نشود و یا در زمان تاسیس، نظر به انحلال ندهد، هر زیر مجموعه توانایی این رو دارد که از دادگاه درخواست صدور دستور انحلال را بنماید.بدین صورت که انحلال شرکت به دلیل اراده شرکت است اما در زمان اجتناب شرکت از گرفتن این تصمیم دادگاه تقدم به اقدام به گرفتن تصمیم خواهد نمود. بدین سبب اگر مد نظر بگیریم که هیچ کسی تقاضای انحلال شرکت نکنند، شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد و تنها باید به این سوال پاسخ داد که وسعت اختیارات مدیران دراین دوره ای چقد است؟

در قوانین تجارت دستور به تنظیم در ماده ۹۳ که در مورد شرکت سهامی است و به دیگر شرکت های مختلف هم اعمال یافته است ،تمامی مشابه دستور درج در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت است و در حالی انقضای زمان و اجرای موضوع و یا غیرممکن شدن آن اجباراً سبب انحلال شرکت است ولی برعکس لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت که در ماده ۲۰۱ به تبیین ماده ۱۹۹ پرداخته است در قانون تجارت دستوری که آشکار ماده ۹۳ باشد وجود ندارد با این همه به نظر می رسد جهت بدست اوردن به یک گزارش هماهنگ باید انحلال شرکت های شامل قانون تجارت را هم منوط به تصمیم شرکت و یا دستور دادگاه دانست.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با بکارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما بازرگانان،در راستایای انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *