انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت

انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت


نکاتی در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت

طرح مسئله

در این مطلب ثبت کریم خان در خصوص انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت توضیح می دهد.اگر در نظر بگیریم که شرکت جهت زمان تعیین شده و یا عنوان مشخصی تاسیس شده باشد این سوال ایجاد می شود که با اتمام انقضا و یا اجرایی موضوع و یا غیر ممکن شدن انجام موضوع ، شرکت به صورت خودکار لغو می گردد یا آنکه انحلال شرکت طبق تصمیم شرکت انجام میشود؟

انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت

آثار عملی هر یک از دو راه حل

به صورت کلی در عمل تفاوت مهمی در انتخاب هرکدام از دو راه حل بررسی نمی شود ولی با دقت بیشتر می توان ارزیابی کرد که راه حل مورد اول ترجیح به اراده شرکا در زمان بستن قرارداد شرکت تجاری می باشد در حالی که راه حل دوم ترجیح به اراده شرکت ( اراده جمعی شرکا ) در حال حاضر انجام میشود.

مطالعه قانون

ماده 199 لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت تنظیم کرده است :

” شرکت سهامی به شرایط زیر لغو میشود:

  1. زمانی که شرکت موضوعی را که جهت آن تاسیس شده است اجرا و یا اجرایی آن غیرممکن شده باشد.
  2. هنگامی که شرکت در زمانی مشخص تاسیس گردیده و انقضای آن زمان تمام شده باشد فقط در حالی که این مدت ، پیش از انقضا تمدید شده باشد.
  3. “چیزی که در این حکم کاملا واضح است که انحلال به دلیل انقضای مدت ، اجرای موضوع و یا غیرممکن شدن اجرای موضوع درگروه تجهیزات انحلال اجباری شرکت است اما ماده 201 بی اعتباری سندی به ظاهر ماده 199 را مشخص می کند. به سبب بند 4 این ماده مادامی که هر یک از بندهای 1 و 2 ماده 199 انجام شود در حالی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی برای انحلال شرکت تاسیس نشود و یا در زمان تاسیس، نظر به انحلال ندهد، هر زیر مجموعه توانایی این رو دارد که از دادگاه درخواست صدور دستور انحلال را بنماید.بدین صورت که انحلال شرکت به دلیل اراده شرکت است اما در زمان اجتناب شرکت از گرفتن این تصمیم دادگاه تقدم به اقدام به گرفتن تصمیم خواهد نمود. بدین سبب اگر مد نظر بگیریم که هیچ کسی تقاضای انحلال شرکت نکنند، شرکت به فعالیت خود ادامه می دهد و تنها باید به این سوال پاسخ داد که وسعت اختیارات مدیران دراین دوره ای چقد است؟

در قوانین تجارت دستور به تنظیم در ماده 93 که در مورد شرکت سهامی است و به دیگر شرکت های مختلف هم اعمال یافته است ،تمامی مشابه دستور درج در ماده 199 لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت است و در حالی انقضای زمان و اجرای موضوع و یا غیرممکن شدن آن اجباراً سبب انحلال شرکت است ولی برعکس لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت که در ماده 201 به تبیین ماده 199 پرداخته است در قانون تجارت دستوری که آشکار ماده 93 باشد وجود ندارد با این همه به نظر می رسد جهت بدست اوردن به یک گزارش هماهنگ باید انحلال شرکت های شامل قانون تجارت را هم منوط به تصمیم شرکت و یا دستور دادگاه دانست.

ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان با بکارگیری مشاوران متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات به شما بازرگانان،در راستایای انحلال ناشی از انقضای مدت و انجام موضوع شرکت می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *