انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی


سامان دهی شرکت سهامی ، به شکل وابسته به دولت ، براساس سه قاعده ی اصلی شرکت است : مجمع عمومی، هیات مدیره و رکن نظارت کننده پایه متصدی و به معنی دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اطمینان به وجاهت کارکرد و فراست آنها سرمایه های خود را به شرکت می دهند و آنها هم با استفاده از کیاست و مبتکرانه خود بعد از اتمام سال مالی سود درخور نصیب شرکت و سهام داران شود.

 انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی

به موجب ماده 110 ” لایحه ” ، افراد حقوقی می توانند به مدیریت شرکت منتخب شوند .اکنون در بازار سرمایه استقبال همگان بر انتخاب فرد حقوقی در سمت عضو هیات مدیره است برای اینکه فرد حقوقی در موارد مناسب به آسانی می تواند هر وقت که خواستار باشد نماینده خود را در هیات مدیره جا به جا می کند و درجات را در پی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت و آگهی بیان کند . در صورتی که عضو هیات مدیره فرد حقیقی باشد جابه جایی او جز توسط برگزاری مجمع عمومی و انتخابات دوباره مقدور نخواهد بود.

هنگام فوت، استعفا و یا محرومیت شرایط نماینده فرد حقوقی جانشین مدیر پسین به آسانی میسر است و لازم به اجرایی جلسه مجمع عمومی نخواهد بود.با اشاره به وضوح قانون گذار در ماده 110 ” لایحه ” فرد حقوقی حتی با دارا بودن بیشترین درصد سهم در شرکت تنها می تواند یک شخص را به عنوان نماینده خود برای اجرایی وظیفه مدیریت نام ببرند.فرد حقوقی در مجامع عمومی مالکین سهم قادرنند جهت حاضرشدن در مجمع و اجرایی حق رای نمایندگان فراوان را با حق مبادرت همراه و تنها معرفی کند در حالی که با توجه به روشنی ماده 110 ”
لایحه ” چنین اجازه ی در هیات مدیره ممکن نیست و فرد حقوقی جهت حضور در جلسات هیات مدیره شرکت تنها قادرنند یک شخص را معرفی کند.

نماینده فرد حقوقی شامل همان مراحل و مسئول و تعهدات های اجتماعی و کیفری عضو هیات مدیره است . مطابق قانون مجازات اسلامی جدید که از مورخ 22 / 3 /1392 ملزم به انجام آن و مجازات های درج شده در قوانین کیفری امکان اجرایی در مورد نماینده فرد حقوقی و فرد حقوقی شرکت را دارد و در مورد تعهدات های اجتماعی عضو هیات مدیره، مدیر ، فرد حقوقی و نماینده شناسانده شده از طرف او ، در برابر اشخاصی که متحمل ضرر شده اند تعهد تضامنی دارند.

خلع نماینده فرد حقوقی بدون معرفی جانشین امکان ثبت و آگهی در اداره ثبت شرکت ها را ندارد وبه طور کلی در مرجع اکنون بدون معرفی شخص جانشین بیرون و کنارگیری نماینده فرد حقوقی ثبت نمی شود. این بخش همواره یکی از مشکلاتی است که نمایندگان فرد حقوقی که استعفا و یا خلع شده و هدف بیرون آمدن از شرکت و اتمام تعهدات های خود را در برابر شخص سومی دارند با آن مصادف اند. در این موارد کاری جز حضور در دادگاه و تقاضایی مورد نیاز شرکت به ثبت کنارگیری و خروج بیرون رفتن نماینده از عضویت هیات مدیره باقی نمی ماند.

حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره متشکل از اشخاص حقوقی

در شرکت هایی که اعضای هیات مدیره تشکیل شده از افراد حقوقی هستند معضلات در باب حقوق و امتیازات آنان مطرح است. اغلب معتقدن حقوق و امتیاز و مزایایی حضور و انعام این دسته از مدیران میبایست به فرد حقوقی پرداخت شود و نماینده او حق اخذ هیچ مبلغی را ندارد. در حالی که اگر در شرکت الف، شرکت ب عضو هیات مدیره باشد و آقای ج را به عنوان نماینده معرفی کرده باشد، در صورت داشتن وظیفه داشتن حقوق و امتیازات در صورت نداشتن وظیفه حق حضور و همچنین در اتمام سال مالی انعام او را می بایست شرکت الف تنها به حساب شرکت ب واریز کند و آقای ج حق دریافت هیچ مبلغی را ندارد.

شرایط قانون تجارت نه تنها عللی بر این کار ندارد برخلاف آن با اشاره به عبارت اعضای هیات مدیره در مواد 134 و 248 ” لایحه ” می توان این استنباط را کرد که پرداخت امتیازات و انعام به وسیله ی شرکت الف به آقای ج درست است و به این صورت شرکت الف مبرا می شود. قاعدتاً بهره بندی و نفع دهی شرکت بستگی توانایی و قابلیت ابداع، هوش و ابتکار و مدیریت نماینده فرد حقوقی دارد و اوست که میبایست انعام و حاصل زحمات خود را اخذ کند.پرداخت امتیازات و انعام به مدیر فرد حقوقی سوا و برعکس اصل است و آن هم در حالی اتفاق می افتد که فرد حقوقی و نماینده او در این باب صحبت های داشته باشند و نماینده فرد حقوقی مستقیماً به شرکت الف فرمان داده باشد که تمامی حقوق برای وی به حساب فرد حقوقی واریز شده مورد بازخواست قرار می دهد.

با مطالعه مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه میشیم که این بازخواست حکم قانونی ندارد و همان طور که نماینده فرد حقوقی تعهدات های کیفری و حقوقی عضویت هیات مدیره را به متحمل شوند و باید در مراجع قانونی پاسخ گو باشد شخصاً شایستگی اخذ پاداش و امتیازات را نیز دارد.سهام داران به مدیران اعتماد می کنند و سرمایه خود را با هدف کسب سود و ارزش افزوده سهام به آنان می سپارند در نتیجه مدیران باید علاوه بر ویژگی های خاص قابلیت اعتماد سهام داران را داشته باشند.

مجموعه حرفه ای و حقوقی ثبت کریم خان، با سالها تجربه مدیریت در انتخاب شخص حقوقی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سهامی خدمات بهینه ی را برای بازرگانان محترم و عزیز انجام داده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *