اقدامات لازم جهت ثبت شرکت :

ثبت شرکت در هر نوع،روند و شرایط مخصوص به خود را دارد. در این نوشتار اقدامات لازم جهت ثبت شرکت را توضیح می دهیم. بر اساس ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد جهت ثبت شرکت یا مؤسسه در ایران و همچنین بر اساس ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها جهت ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی به مدارکی نیاز است که ثبت شرکت کریم خان در ادامه این مطلب به این مدارک اشاره نموده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت ایرانی :

 1. اظهارنامه ی ثبت
 2. اساسنامه ی شرکت
 3. صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسسین
 4. صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
 5. گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر ودیعه گذاشتن حداقل 35% سرمایه نقدی
 6. مجوز فعالیت در منطقه ی صادره توسط سازمان منطقه ی آزاد ذیربط

مدارک لازم جهت ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی :

 1. تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
 2. مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
 3. معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
 4. معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
 5. تعیین تابعیت شرکت

شما می توانید پس از جمع آوری مدارک لازم جهت ثبت شرکت به ثبت شرکت کریمخان مراجعه نموده و اقدامات لازم را از طریق این موسسه حقوقی در کمترین زمان انجام دهید.

باید به این نکته توجه شود که تمام مدارک تسلیمی مربوط به شرکت خارجی باید به زبان فارسی ترجمه رسمی شده باشد و همچنین باید حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای تسلیم تقاضای ثبت شعبه به تصدیق نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت رسیده باشد.

بر اساس مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد برخلاف سایر انواع شرکت های تجاری، لازمه ی تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد، اخذ مجوز از شرکت های بیمه ی مرکزی ایران می باشد.

بر اساس ماده ی 220 قانون تجارت : هر شرکت ایرانی که در حال حاضر (اردیبهشت 1311) وجود دارد یا در آینده (از آن تاریخ به بعد) تأسیس شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های ذکر شده در این قانون درنیاورد و بر اساس مقررات مربوط به آن شرکت عمل نکند شرکت تضامنی به حساب می آید و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن شرکت انجام می گیرد.

هر شرکت تجاری ایرانی که در این قانون ذکر شده است و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه 1310 موظف به ثبت شرکت خود می باشد، باید در تمام اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران بیان کند که در ایران تحت چه نمره ای به ثبت رسیده است، در غیر این صورت به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد. این مجازات اضافه بر مجاراتی می باشد که در قانون ثبت شرکت ها برای عدم ثبت شرکت بیان شده است.

مطابق با ماده ی 197 قانون تجارت « طی ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه ها و پیوست های آن طبق آئین نامه ی وزارت دادگستری اعلان خواهد شد ». بنابراین عبارت ماده ی مزبور دستوری غیرصریح است برای اینکه طی ماه اول تشکیل شرکت، هر شرکت تجاری باید به ثبت برسد تا خلاصه ی آن قابل انتشار و آگهی باشد. قانون ثبت شرکت را در ظرف اولین ماه تشکیل به قدری اهمیت داده است که عدم اقدام به آن موجب بطلان عملیات شرکت خواهد بود. این به این معنی می باشد که پس از گذشتن یک ماه از تأسیس شرکت و عدم ثبت آن هر ذی نفع می تواند به دادگاه مراجعه کند و ابطال عملیاتی که بعد از یک ماه اول واقع شده را درخواست کند،بدون اینکه شرکت بتواند از این بطلان به نفع خود استفاده کند.(ماده ی 198)

بنابراین زمانی که شرکت به صورت یکی از شرکت های مندرج در قانون درنیاید و ثبت نشود، اولا شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که در اینصورت شرکای عادی حاضر به عدم ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت شرکت است، ثانیا شرکت باید غرامت قید شده را پرداخت نماید ، ثالثا مجازات های قید شده در قانون ثبت شرکت ها را تحمل کند. اضافه بر مجازات های مزبور براساس ماده ی 198 قانون تجارت همچین شرکتی محکوم به بطلان است که در نتیجه ی عدم رعایت و اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکت اعلام خواهد شد اما «هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند عذر قرار دهند. »

در نتیجه بر اساس ماده ی 195 قانون تجارت که بیان می نماید : «ثبت تمام شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است.»
قابل توجه می باشد که اشخاص حقوقی بر اساس ماده 10 «ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد » موظف می باشند جهت ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته، مراحل را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه گزارش بدهند. عدم اطلاع و گزارش به موقع این مراحل رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد شد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *