افزایش سرمایه شرکت

ثبت شرکت کریمخان در این گفتار اطلاعاتی در خصوص انتشار آگهی افزایش سرمایه شرکت سهامی در روزنامه ی کثیرالانتشار برای صاحبان شرکت ها و موسسات ارائه نموده است. در طول حیات یک شرکت امکان دارد شرایطی به وجود بیاید که نیاز به افزایش سرمایه شرکت باشد. افزایش سرمایه ی شرکت دلایل فراوانی دارد. اگر شرکت قصد داشته باشد فعالیت های خود را گسترده نماید، امکانات مالی آن توسط افزایش سرمایه افزوده می شود. در صورتی که شرکت بخواهد به جای افزایش سرمایه ی شرکت از اشخاص ثالث وام بگیرد موجب افزایش بدهی هایش می شود، در حالی که آورده های جدید که حاصل افزایش سرمایه می باشد جنبه ی مثبت دارایی آن را افزایش می دهد. شرکت به جای اینکه جهت وام گرفتن به اشخاص ثالث مراجعه نماید می تواند از امکانات شرکای شرکت یعنی پس انداز های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ ناشی از اضافه ی ارزش سهام جدیدی که امکان دارد صادر شده باشد و حق شرکا تلقی می گردد، استفاده نماید.در نتیجه شرکت می تواند طلب های اشخاص را در مقابل اختصاص سهام به آنان تهاتر نماید. مجموع این فرضیات را می توان در چهارچوب دو فرض مهم مطرح نمود: تصمیم شرکت جهت افزایش سرمایه ی شرکت به روش مراجعه به عموم و تصمیم شرکت در راستای استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت جهت افزایش سرمایه بعد از تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه، می بایست مراحل آن به وسیله ی نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود، به اطلاع سهامداران برسد.

درج آگهی افزایش سرمایه ی شرکت در روزنامه

قانونگذار جهت آگاهی عموم و همچنین اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در رابطه با افزایش سرمایه ی شرکت، انتشار بعضی از آگهی های مربوط به تصمیم مذکور را ضروری تلقی نموده است. بر اساس ماده ی 169 لایحه ی قانونی 1347 : ” در شرکت های سهامی خاص بعد از تصمیم گیری در رابطه با افزایش سرمایه به وسیله ی انتشار سهام جدید می بایست مراحل آن از راه انتشار آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع سهامداران شرکت برسد. در این آگهی می بایست اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه ی شرکت و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ی ارزش سهم و میزان سهامی که هر سهامدار نسبت به سهام خود در خرید آن ها دارای حق تقدم می باشد و مهلت پذیره نویسی و طریقه ی پرداخت عنوان گردد. لازم به ذکر است چنانچه برای سهام جدید شرایط خاصی لحاظ شده باشد نحوه ی این شرایط در آگهی ذکر خواهد شد”.

ماده ی 170 لایحه ی مذبور تعیین نموده است : ” در شرکت های سهامی عام بعد از تصمیم گیری در رابطه با افزایش سرمایه ی شرکت از راه انتشار سهام جدید، می بایست آگهی به صورتی که در ماده ی 169 ذکر شده است منتشر گردد و در آن ذکر شود که سهامداران بی نام جهت دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که در خرید آن ها دارای حق تقدم می باشند، طی مهلت تعیین شده که نباید از بیست روز کمتر باشد به مراکزی که از سوی شرکت مشخص شده و در آگهی عنوان شده است مراجعه نمایند. برای سهامداران با نام گواهینامه های حق خرید می بایست به وسیله ی پست سفارشی ارسال گردد”.

بر اساس ماده ی 171 لایحه ی قانونی 1347 : ” گواهینامه ی خرید سهم مذبور در ماده ی فوق می بایست شامل نکاتی باشد که ثبت کریم خان در ذیل بیان نموده است:

  1. نام و شماره ی ثبت و مرکز اصلی شرکت
  2. میزان مبلغ سرمایه ی فعلی شرکت و همچنین میزان مبلغ افزایش سرمایه
  3. تعداد و نوع سهامی که دارنده ی گواهینامه حق خرید آن را دارد، با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ی ارزش آن
  4. نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که می بایست وجوه لازم در آن پرداخت گردد.
  5. مهلت مقرری که طی آن دارنده ی گواهینامه قادر می باشد از حق خرید درج شده در گواهینامه استفاده نماید.
  6. هر نوع شرایط دیگری که جهت پذیره نویسی تعیین شده باشد.

تبصره: گواهینامه ی حق خرید سهم نیز می بایست به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت معین شده است به امضا برسد.

در رابطه با دو ماده ی 169 و 170 می بایست بیان نمود این مواد در فرضی قابل اجرا می باشند که مجمع عمومی، حق تقدم سهامداران را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب ننموده باشد. این نکته که در ماده ی 157 آیین نامه ی اجرای قانون 1966 فرانسه به صراحت بیان شده است، از مفاد ماده ی 172 لایحه ی قانونی 1347 هم به خوبی نتیجه می شود. مطابق با ماده ی اخیر : ” در حالتی که سهامداران از حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید محروم شده باشند یا اینکه سهامداران از حق تقدم خود طی مهلت تعیین شده استفاده نکنند، حسب مورد، همه یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه شده و به متقاضیان فروخته خواهد شد”. طرز تلقی مذکور کاملا منطقی می باشد، حتی اگر حق تقدم سهامداران به صورت کامل از آن ها سلب شده باشد، انتشار آگهی جهت دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود عمل بیهوده ای خواهد بود.

موسسه ثبت کریم خان ارائه دهنده کلیه خدمات در خصوص افزایش سرمایه شرکت سهامی به کلیه متقاضیان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *