چگونی اعتراض به رد و تقاضای ثبت گواهی نامه اختراع و اقامه دعوای ابطال 

موسسه ثبت حقوقی کریم خان در خصوص اعتراض به رد و تقاضای ثبت گواهی نامه اختراع و در کل حق اختراع به شرح توضیحاتی می پردازد. حق اختراع همان حق انحصاری است که مخترع طی زمان اندکی جهت بهره جویی انحصاری از اختراع خویش دارد تا این حق دلگرمی و تشویقی باشد برای مخترعین.برگه اختراع نیز سند این حق است.جهت استفاده از این حق بهره مندی انحصاری،اختراع لازم است طبق قوانین به ثبت رسد.هر اختراعی دو حق را برای مخترع ایجاد می کند:اولین حق ،حق اخلاقی که بصورت همیشگی باقی می ماند و دومین حق، حق مادی آن،که محدود می باشد و در مقررات ما مطابق درخواست مخترع5،10،15،20 سال است.ثبت اختراع قابل اعتراض،از سوی ذینفع در دادگاه عمومی تهران انجام پذیر است.همچنان،درخواست کننده ی ثبت گواهی نامه اختراع این اختیار را دارد نسبت به رد ثبت اعتراض کند.

 

اعتراض به رد و تقاضای ثبت گواهی نامه اختراع

ه به ماده ی 58 آیین نامه اجرایی مقررات ثبت اختراعات، اعتراض می بایست در دو نسخه به طور کتبی و به همراه عوامل و مستندات مربوط و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به رد ثبت،طی 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم،توسط مرجع ثبت گواهی نامه اختراع به کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه،ارائه گردد.بعد از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به معترض برگردانده می شود.فرصت قید شده برای درخواست کننده ی مقیم خارج از کشور 60 روز است.قابل تذکر است در صورت رد اعتراض در کمیسیون،مبلغ رسیدگی به رد ثبت قابل برگشت نخواهد بود.

هر فردی که نسبت به درخواست ثبت گواهی نامه اختراع معترض باشد لازم است اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت ارائه نماید.بعد از ثبت اعتراض نامه،نسخه دوم آن با ذکر تاریخ و شماره وصول به اعتراض کننده برگردانده می شود.اعتراض نامه لازم است به همراه ادله و مدارک استنادی و رسید مرتبط با پرداخت مبلغ رسیدگی به اعتراض باشد.

اگر بعد از وارسی اعتراض نامه و مدارک استنادی،کامل نمودن مدارک به انضمام اعتراض نامه ضروری باشد،مرجع ثبت با مشخص نمودن موردها،به صورت کتبی از تقاضا کننده این درخواست را دارد که طی مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به مرتفع نمودن نقص ها مبادرت ورزد.در غیر این صورت،اعتراض نامه کان لم یکن در نظر گرفته می گردد.فرصت ذکر شده برای افراد مقیم خارج از کشور 60 روز است.(ماده 59)

مطابق ماده ی 60،چنانچه اعتراض معترض براساس ادعای حق مالکیت نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تقدیم به مرجع ثبت گشته است،به طوریکه اختراع پیش از این به نام او ثبت نگشته است،می بایست به طور همزمان با اعتراض،برای اختراع خویش طبق مقررات تقاضای ثبت گواهی نامه اختراع کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت اختراع و کلیه ی مخارج مرتبط با ان را پرداخت نماید.

مرجع ثبت با رعایت ماده 59 این آیین نامه این وظیفه را دارد که طی مدت زمان 10 روز از وصول اعتراض،نسخه ای از اعتراض نامه را به پیوست رونوشت مدارک و ادله ی استنادی به درخواست کننده ی ثبت ابلاغ کند.درخواست کننده موظف می باشد از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه جواب نوشته شده ی خود را طی مدت 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت ارائه کند.جوابگو نبودن درخواست کننده به ابلاغ در فرصت تعیین شده به منزله تمکین او می گردد.چنانچه درخواست کننده به طور کتبی به اعتراض تمکین کند تقاضای وی جهت ثبت گواهی نامه اختراع بازگردانی شده در نظر گرفته می شود و مراتب به طور کتبی به معترض ابلاغ می گردد تا در حالتی که اختراع او ثبت نشده است،مطابق اظهارنامه ای که بطور همزمان با اعتراض تقدیم نموده است نسبت به ثبت آن مبادرت ورزد.در صورت عدم تمکین درخواست کننده،مرجع ثبت مراتب را طی مدت 10 روز به معترض ابلاغ نموده و او از این تاریخ 20 روز فرصت دارد که اعتراض خود را توسط مرجع ثبت تقدیم کمیسیون موضوع ماده 170 این آیین نامه کند.همچنین این ترتیب در موردی هم می بایست رعایت گردد که اعتراض معترض در خصوص داشتن بعضی حقوق،به جز حق مالکیت،نسبت به اختراعی باشد که اظهارنامه ثبت آن تقدیم مرجع ثبت گشته اما هنوز در ایران ثبت نشده است،مگر آن که اختراع به طور قانونی قابل ثبت نباشد. طبق این فرض احتیاجی به تقدیم گواهی نامه ی اختراع به مرجع ثبت نمی باشد.تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه صحیح است.در صورتی که،اظهارنامه تسلیمی به هر علتی به ثبت اختراع نینجامد هزینه های پرداخت شده در این رابطه،قابل باز پس گیری نمی باشد.همچنین در حالت رد اعتراض در کمیسیون،مبلغ رسیدگی به اعتراض قابل بازگردانی نیست.

توجه داشته باشید که چنانچه اعتراض کننده مقیم ایران نباشد،فرصت های ذکر شده در این ماده دو برابر افزایش پیدا می کند.(تبصره ی ماده ی 59)

مطابق ماده ی 61 در صورت تقاضای ابطال گواهی نامه اختراع ،ذی نفع این اختیار را دارد با عنایت به قانون دادخواست خویش را تقدیم دادگاه صالح کند.

دادخواست ابطال لازم است به همراه مدارک ذیل باشد:

  • اصل یا رونوشت تصدیق کننده تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
  • رسید مرتبط با پرداخت ودیعه تقدیم دادخواست ابطال به دادگاه،به شرح یادشده در جدول هزینه ها
  • وکالت نامه،بطوریکه دادخواست به وسیله ی وکیل تقدیم گردد

در صورتی که گواهی نامه اختراع باطل شود،از تاریخ ثبت باطل در نظر گرفته می شود.رای نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می شود و مرجع نام برده آن را ثبت نموده و به هزینه محکوم له،آگهی مرتبط با آن را در اولین زمان ممکن در روزنامه رسمی به انتشار می رساند.محکوم له می تواند مخارج ذکر شده را در جزء زیان از محکوم علیه درخواست نماید.آگهی ذکر شده حاوی عنوان اختراع و ذکر مختصری از مفاد رای نهایی دادگاه در این رابطه می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *