امتیاز به این مطلب

تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتری

موسسه حقوقی و ثبتی کریم خان در این مقاله در خصوص اعتبار برند و نام تجاری اطلاعات کامل و جامع را در اختیار شما قرار می دهد . ارزش نام تجاری،عبارت است از باور داشتن اطلاعات مرتبط با جایگاه و موضع محصول که در یک نام تجاری موجود است.شرکت ها می توانند عناصر آمیخته ی بازاریابی گوناگونی را مانند عرضه ی ضمانت های گسترده تر برای نشان دادن کیفیت محصول استفاده نمایند.این طور اقداماتی ممکن است با توجه به شرایط بازار(مانند رقابتی بودن یا رفتار مصرف کننده) ارزشمند باشد یا نباشد.

طبق نظر اسوینی و اسویت، ارزش برند چکیده ای از ارتباطات برند با مشتری و مشتری با برند طی زمان است، چون مشتریان می توانند با برند رابطه بر قرار کنند و برند نیز می تواند رابطه مستقیم با مشتریان داشته باشد. به تعبیری دیگر ، اعتبار نام تجاری یا برند اثر تجمعی اعتبار همه اقدامات بازاریابی قبلی انجام شده توسط آن نام تجاری را نشان می دهد و یا همان طور که کاپفرر می گوید: ” اعتبار نام تجاری یا برند حافظه ی زنده ی اقدامات انجام شده توسط نام تجاری می باشد.”

نام تجاری یا برند با اعتبار، نشانه ای از جایگاه و موضوع آن محصول ، ریسک های درک شده ی کمتر توسط استفاده کنندگان و هزینه های پایین استفاده کنند گان برای جمع آوری و پردازش اطلاعات جهت تصمیم گیری است. ارزش برند ممکن است ادراکات(یا انتظارات) استفاده کننده از کیفیت محصول را بیافزاید ، دلیل این موضوع آن است که نام تجاری ممکن است بر روند روانی که در آن سطوح کیفیت چشمی به سطوح کیفیت درک شده مبدل می شود اثر بگذارد.از این رو ممکن است دو نام تجاری یا برند با کیفیت متشابه به دلایل سطوح متفاوت اعتبارشان کیفیت درک شده ی متمایزی داشته باشند.در همین رابطه روبرت و ارهان مطرح می کنند که دوام در کیفیت محصول، منتهی به سطح پایینی از تغییرپذیری محصول می گردد. خیلی آشکاراست، نام های تجاری یا برند با روند کیفیتی عالی اگر در مورد موقعیت و جایگاه خود صدیق و راستگو باشند ،می توانند سطوح بالای اعتبار را داشته باشند.

هم مهارت و هم قابل اعتماد بودن یک نام تجاری، تاثیرات تجمعی استراتژی ها و اقدامات بازاریابی گذشته و فعلی را نشان می دهند.نام های تجاری یا برند که در طول زمان پایداری بیشتری در رابطه با صداقت قول هایشان داشته باشند، اعتبارزیادتری خواهند داشت.ساختارهای سازگارو شفافیت سازی، پیش زمینه هایی برای این اعتبار به شمار می روند.شفافیت سبب عدم صراحت در اطلاعات محصول دارای برند می گردد و سازگاری درجه ی هماهنگی و همسویی میان اقدامات بازاریابی و دوام استراتژی های ترکیبی ،طی گذشت زمان است.

موسسه حقوقی و ثبتی کریم خان مشاور شما در زمینه انواع ثبت نام تجاری می باشد، از این رو، کاملاَ مشخص است که اعتبار برند از دو اجزای اصلی تشکیل شده است:

قابلیت اعتماد و تخصص

قابلیت اعتماد به گرایش انجام شرکت ها نسبت به تعهدها و قول هایشان گفته می شود و تخصص،توانایی شرکت ها برای عرضه ی واقعی تعهدها و قول هایشان را گویند.

بنابراین همانطور که گفته شد،اعتبار نام تجاری یا برند شرکت، نقش بسزایی در اثر گذاری بر نظرها ونیت خرید دارد که این مهم، لازمه انجام با ثبات آنچه قول داده شده است می باشد. اعتبار شرکت بخشی از ترسیم یا محبوبیت مثبت شرکت است.همچنین اعتبار شرکت نقش بسزایی در توانایی شرکت برای ضمانت وام ها ، توسعه شرکت و محصولات دارد. افزون بر آن، اعتبار شرکت در شکل دادن هویت شرکت نیز با اهمیت است. در اکثر زمان ها، استفاده کنندگانی که شرکت را معتبر بدانند، تبلیغات و آگاهی های شرکت را مساعد ارزیابی می کنند و محصولات شرکت را به آسانی خریداری می نمایند. لذا عجیب نیست که هزینه های اطلاعاتی ذخیره شده در ذهن مشتریان، اثر مثبتی بر میل خرید برند می گذارد.به ویژه آنکه کیفیت درک شده ،به قضاوت نهایی مشتری در خصوص ارشدیت یا برتری خرید یک محصول یا خدمات ختم می شود.

اعتبار برند مقوله ایست که پس از ثبت برند مورد توجه صاحبان برند قرار گرفته و میتواند سبب جلب و در نهایت حفظ مشتری گردد لازم به ذکر است که ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده خدمات مربوط به ثبت برند می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *