اظهارنامه و اساسنامه شرکت سهامی


ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب در خصوص اساسنامه و اظهارنامه توضیحات جامع تری را ارائه دهد.

همانگونه که ذکر شد،ازجمله مدارک لازم برای ثبت شرکت های سهامی خاص ،دو برگ اظهارنامه ودو جلد اساسنامه و از جمله مدارک لازم جهت ثبت شرکت های سهامی عام،دو نسخه طرح اساسنامه با رعایت ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت که توسط موسسین امضا شده باشد و دو نسخه اظهارنامه می باشد.

 

اساسنامه

اساسنامه شرکت اساس تشکیلات و چگونگی اداره و عمل شرکت را تعیین می نماید.اساسنامه شرکت را نمی توان طبق قرارداد تشریح کرد،زیرا در قرارداد رضایت طرفین قرارداد جهت به تصویب رسیدن یا تغییر آن لازم است چنانچه قانون تجارت تصویب اساسنامه را به اکثریت تجویز می نماید.بنابراین مقررات مرتبط با عقد و قرارداد در مورد شرکت های سهامی صدق نمی کند و شرکت را باید سازمان حقوقی مستقلی دانست که قانون برای آن مقرراتی وضع نموده است.بنابراین اساسنامه فوق العاده مهم می باشد ولی این امر متضمن این نمی باشد که اساسنامه غیر قابل تغییر است بلکه در مواقع ضروری و طبق تشخیص مجمع عمومی فوق العاده هر یک از موارد آن را به شرطی که با مفاد قانون تجارت مطابق داشته باشد می توان تغییر داد و پیش از این نیز گفته شد که اساسنامه باید براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت تهیه و تنظیم گردد.

در ادامه ثبت کریم خان کلیات اساسنامه شرکت های سهامی خاص را در اختیار شما قرار می دهد.

کلیات اساسنامه شرکت های سهامی خاص

موضوع،مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از………….(شرکت سهامی خاص)
ماده 2-موضوع شرکت:عبارت است از……………….
ماده 3-مدت شرکت:از تاریخ ثبت شرکت به مدت………………….خواهد بود.
ماده 4-مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکت………………….
تبصره 1-مجمع عمومی فوق العاده می تواند نسبت به انتقال مرکز اصلی شرکت اقدام یا به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید.
تبصره 2-هیات مدیره می تواند در صورت لزوم شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از کشور دایر نسبت به انحلال آن ها اقدام نماید.
کلیات اساسنامه شرکت های سهامی عام:
ماده 1-تشکیل شرکت:بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر بوجود آمده یا بعداَ بوجود آید با رعایت قوانین جاریه و مقررات اساسنامه حاضر شرکتی به نام(شرکت سهامی عام)که در موارد بعدی بطور اختصار شرکت نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده 2-نام شرکت:نام شرکت عبارت است از……………………..شرکت سهامی عام
ماده 3-موضوع شرکت………………………………………………………………….
*سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تعهد سهام شرکت های جدید و تعهد سهام شرکت های موجود.
*اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور
ماده 4-مدت شرکت:شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
ماده 5-مرکز اصلی شرکت و شعب آن:مرکز اصلی شرکت در ……………………….می باشد تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت در صورت لزوم بنا به تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت.
اظهارنامه:اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه توسط موسسین باید از باجه فروش اوراق بهادار واحدهای ثبتی تهیه گردد که در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.
کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص:
1-نام شرکت……………………………………………………….
2-موضوع شرکت………………………………………………..
3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها
4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
5-مرکز اصلی شرکت………………………………کد پستی………………….
6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن……………………..
7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت……………………….
8-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند……….
9-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای………………..همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای……………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
10-نام مدیر عامل،شماره ملی و حدود اختیارات آن در شرکت
11-بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
12-اساسنامه شرکت مشتمل بر……..ماده و ……..تبصره می باشد که در جلسه مورخ ………..موسسین شرکت به تاریخ ……………تصویب رسیده است.
13-نام روزنامه های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی………………………….
14-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعدادد سهام بانام و بی نام و سهام ممتاز و محل امضاء موسسین
کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام:
1-نام شرکت……………………………تاریخ تنظیم اظهارنامه…………………………….
2-موضوع شرکت…………………………………………………………………………….
3-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها
4-میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیفیت آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
5-مرکز اصلی شرکت………………………………کد پستی……………………..
6-نشانی کامل شعب و کد پستی شرکت و نام مدیران آن…………………………
7-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت………………..
8-هویت کامل و اقامتگاه موسسین و تعداد سهام با نام و بی نام و سهام ممتاز و میزان تعهد هر یک از موسسین و محل امضاء موسسین

لازم به ذکر است تمامی مدارکی که از ابتدای تاسیس و ثبت شرکت و انجام تغییرات بعدی شرکت به مرجع ثبت شرکت ها ارائه می گردد اولاَ میبایست در دو نسخه تنظیم شده باشند.ثانیاَ بعد از ثبت شرکت یا ثبت تغییرات شرکت نسخه ای از آن ها توسط مرجع ثبت شرکت ها مهر شده باشد و به متقاضی ارائه گردد.پر واضح است که متقاضی باید آن ها را در پرونده ثبتی تشکیل شده در محل شرکت نگاهداری کرده و در صورت نیاز به ارائه به دیگر ادارات یا بانک ها تصویر مصدق آن ها را ارائه نماید و اصل مدارک ذکر شده متعلق به خود شرکت است.

در صورتی که قصد ثبت شرکت دارید لطفاَ به کارشناسان ما در ثبت کریمخان مراجعه فرمایید تا در کمترین زمان ثبت شود.

ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند به شما عزیزان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *