از ثبت تا انحلال موسسات غیر تجاری


موسسه ثبت کریم خان در این مطلب از ثبت تا انحلال موسسات غیر تجاری را توضیح می دهد. تشکیلات و موسسات غیر تجاری، تمامی تشکیلات و موسساتی می باشند که جهت مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می گردد اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.تشکیلات و موسسات ذکر شده می توانند عناوینی از جمله انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار کنند ولی استفاده از عناوینی که مختص به تشکیلات دولتی و کشوری می باشد از جانب موسسات ذکر شده ممکن نخواهد بود.تشکیلات ذکر شده براساس ماده 584 قانون تجارت از تاریخ ثبت، شخصیت حقوقی می یابند و می توانند عناوینی از جمله انجمن، بنگاه، کانون و امثال آن را استفاده کنند.

 

انواع موسسات غیر تجاری

 • الف) موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات معمولا موسسات غیر انتفاعی نام دارند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان جز موسسات غیر انتفاعی به حساب آورد.
 • ب) موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع ذکر شده میان اعضاء خود یا دیگران باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از جمله نظافت و فضای سبز می باشد.

حداقل شرکا در موسسات فوق نباید از دو نفر کم تر باشد و قید سرمایه به هر مقدار مجاز می باشد.

ثبت موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری مانند موسسات تجاری میبایست در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها در اداره ثبت شرکت های اداره ثبت به مرکز اصلی موسسه ثبت شوند و برای ثبت آن تمامی اقدامات تاسیس شرکت ها به همراه رعایت مواد آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 تصویب شده است ، ضروری می باشد.برای ثبت تشکیلات غیر تجاری ، ارائه اظهارنامه ( فرم چاپی تقاضانامه ثبت موسسه ) به همراه ضمائم لازم در دو نسخه که دارای تاریخ و امضاء بوده ، الزامی می باشد.

ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه ( در صورت تقاضا توسط وکیل ) ، رونوشت گواهی شده تصدیق کشوری که موسسه در آن جا ثبت شده به همراه ترجمه مصدق فارسی آن ، دو نسخه اساسنامه و امضاء کلیه صفحات آن بوسیله شرکاء ، صورت مجلس مجمع عمومی موسس مبنی بر انتخاب هیات مدیره و معرفی صاحبان امضاء ( دونسخه ) ، رسید پرداخت حق الثبت و فتوکپی شناسنامه شرکاء است.

در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه ، اجازه نامه نیروی انتظامی محل برای ثبت ضروری است و در صورت انتفاعی بودن آن موضوع موسسه با مدارک تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده ، سپس دستور ثبت صادر می شود.اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و در آن مواردی مانند موضوع موسسه ، ارگان اداره کننده ( هیات مدیره ) و ارگان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) و اختیارات آن ها و غیره آورده شود.

موسسه ذکر شده دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده هم می باشد که هر یک وظایفی دارند.هیات مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از میان شرکاء یا خارج از آن انتخاب شود و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین گردند و دارای اختیارات تام هم می باشند ، مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء موسسه رسمیت یافته و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء مناط اعتبار خواهد بود.

چنانچه تقاضای ثبت قبول شود ، مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه ای حاکی از تصدیق ثبت به تقاضاکننده داده می شود ، بعلاوه خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه متقاضی منتشر می شود.

_ اظهارنامه ثبت موسسات غیر تجاری باید حاوی موارد ذیل باشد :

 1. نام موسسه
 2. تابعیت
 3. مرکز اصلی فعالیت
 4. اسامی موسسین
 5. دارایی موسسه ( نقدی و غیر نقدی )
 6. مراکز شعبه موسسه
 7. موضوع فعالیت

تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری

امضاء کنندگان ذیل ثبت موسسه ………………………….را با مشخصات مذکور در این برگه تقاضا می نماییم .

 1. نام موسسه
 2. موضوع موسسه
 3. تابعیت
 4. مرکز اصلی موسسه و نشانی صحیح آن :
 5. اسامی موسسان ( مشخصات کامل قید شود )
 6. تاریخ تشکیل موسسه :
 7. مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند :
 8. دارایی موسسه و میزان دارایی هر یک از موسسان :
 9. آدرس شعب موسسه ( در صورت تاسیس در سایر شهرستان ها )
 10. نام مدیر یا مدیران شعب :

امضاء موسسان

انحلال و تصفیه

انحلال موسسات غیر تجاری می تواند اختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا طبق حکم دادگاه باشد. در صورتی که انحلال اختیاری صورت پذیرفته باشد ، تصفیه آن براساس مقررات نوشته شده در اساسنامه بوسیله مدیر یا مدیران آن انجام می شود و چنانچه متصدی امر تصفیه و چگونگی انجام آن تعیین نشده باشد ، مجمع عمومی فوق العاده در زمان انحلال یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه با تعیین حدود اختیارات آن معرفی می کند.چنانچه انحلال براساس حکم دادگاه باشد ، امر تصفیه بر عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخص نشده باشد ، دادگاه ضمن حکم انحلال ، یک نفر را جهت تصفیه معین می سازد و طبق قانون تجارت ، امر تصفیه صورت خواهد گرفت.

نمونه صورت جلسه انحلال موسسه

صورت جلسه مجمع فوق العاده موسسه ………………. ثبت شده به شماره …………………. با حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به انحلال موسسه تصمیمات ذیل اتخاذ گرید :

 1. ……………………. به سمت مدیر تصفیه موسسه تعیین گردید.
 2. آدرس مدیر تصفیه به نشانی تهران خیابان ……………. تعیین گردید .
 3. مدیر تصفیه اقرار به دریافت دفاتر و دارایی و اموال موسسه نمود.
 4. شرکاء به آقای ……………….. مدیر تصفیه وکالت می دهند تا شخصاَ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری حاضر و ذیل ثبت را امضاء نماید.

امضاء شرکا

با خیالی آسوده ، امور ثبتی خود را به متخصصان مجرب ثبت کریم خان بسپارید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *