ارکان صندوق تعاون و نقش آن ها


صندوق تعاون، در حقیقت یک موسسه اعتباری می باشد که شخصیت حقوقی داشته و از استقلال مالی بهره مند است و برای مدت نامحدود تشکیل شده است. حوزه عملیات صندوق تعاون، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. سرمایه اولیه صندوق تعاون، 8 میلیارد ریال می باشد. صندوق تعاون که یک شخص حقوقی دولتی به شمار می رود، نیاز به ثبت نداشته است.

صندوق تعاون دارای ارکان ذیل است :

 • وزیر تعاون
 • هیئت مدیره و مدیرعامل
 • بازرس ( حسابرس )

ثبت کریم خان اکنون نقش هر یک از این ارکان را به اختصار توضیح می دهد .

وظایف و اختیارات وزیر تعاون

وظایف و اختیارات وزیر تعاون در خصوص صندوق تعاون عبارت است از :

 • بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلی صندوق؛
 • بررسی و تصویب بودجه سالانه که از جانب هیئت مدیره پیشنهاد می گردد؛
 • تصمیم گیری نسبت به پیشنهاد افزایش سرمایه صندوق ؛
 • بررسی و تصمیم گیری در مورد دیگر مواردی که از جانب هیئت مدیره پیشنهاد می گردد؛
 • انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و تعیین مبلغی که تحت عنوان حق حضور به اعضای هیئت مدیره پرداخت می گردد و پاداش آن ها، تعیین حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل ؛
 • تصویب آیین نامه های اداری و استخدامی و دیگر آیین نامه های لازم برای تشکیلات صندوق، به پیشنهاد هیئت مدیره ؛
 • تصمیم گیری درباره درخواست های مشکوک الاوصول و لاوصول صندوق؛
 • انجام دیگر وظایف و اختیاراتی که براساس اساسنامه صندوق یا قوانین و مقررات، بر عهده مجامع عمومی است

هیئت مدیره صندوق تعاون

اداره صندوق تعاون بر عهده هیئت مدیره صندوق است که 5 نفر عضو دارد. اعضای هیئت مدیره به انتخاب و حکم وزیر تعاون، برای مدت دو سال منصوب می گردند و انتخاب دوباره آن ها بلامانع می باشد. وزیر تعاون می تواند اعضای هیئت مدیره را – بعضاَ یا کلاَ- عزل نماید. پس از انقضای مدت ماموریت تا زمانی که مدیر یا مدیران جدید انتخاب شده اند، اعضای هیئت مدیره همچنان دارای مسئولیت هستند. هیئت مدیره در اولین جلسه خود، یک رئیس و یک نایب رئیس از بین اعضا انتخاب می نماید. جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد و با حضور اکثریت اعضا، یعنی سه نفر رسمیت پیدا می کند. تصمیمات هیئت مدیره، حداقل با سه رای موافق اعتبار دارد. اعضای هیئت مدیره از صندوق، حق حضور و پاداش می گیرند.

در ادامه ثبت کریم خان وظایف و اختیارات هیئت مدیره صندوق تعاون را شرح می دهد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره صندوق تعاون

 • تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق و پیشنهاد آن به وزیر تعاون جهت تصویب ؛
 • تصویب مقررات و دستورالعمل های لازم ، در چهارچوب مقررات موجود؛
 • رسیدگی و اظهارنظر در خصوص گزارش های مدیرعامل و بازرس و همچنین حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارائه آن ها به وزیر تعاون جهت تصویب ؛
 • ارائه گزارش و نظر مشورتی به وزیر تعاون درباره عملکرد و وامور صندوق ؛
 • اتخاذ تصمیم و پیگیری مورد نیاز در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت قروض آن.

مدیرعامل صندوق تعاون

مدیرعامل صندوق تعاون به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر تعاون از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن ها به مدت دو سال انتخاب و با حکم وزیر تعاون منصوب می گردد. انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد ، هیئت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد، به مدیرعامل واگذار نماید. وزیر تعاون می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

بعضی از وظایف و اختیارات مدیر عامل عبارت اند از : انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات وزیرتعاون و هیئت مدیره، استخدام ، اخراج ، ترفیع ، انتقال ، ماموریت و اجرای سایر امور اداری و استخدامی کارکنان ، تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی، اقدام جهت وصول مطالبات صندوق، ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و دیگر اقدامات مورد نیاز در خصوص تعهدات صندوق.

مدیرعامل نمایندگی صندوق را در برابر سازمان های دولتی و غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قانونی و اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی کیفری یا حقوقی، با حق توکیل غیر عهده دار است. تمامی چک ها و اسناد و ارواق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری و اسناد تعهدآور، با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای آن ( به تعیین رئیس هیئت مدیره ) ، اعتبار خواهد داشت. دیگر اسناد و مکاتبات تنها توسط مدیرعامل به امضا می رسد، در این خصوص، مدیرعامل می تواند حق امضای خود را – به مسئولیت خود – به یکی از مسئولان یا کارکنان صندوق تفویض نماید. مدیرعامل از صندوق، حقوق و مزایا اخذ می نماید.

بازرس صندوق تعاون

بازرس صندوق که حسابرسی آن را انجام می دهد، میبایست براساس مقررات ذیربط ، اعمال نظارت کند ، به حساب ها، ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارش های لازم را تهیه کند و به وزیر تعاون ارائه دهد. بازرس صندوق، تمامی وظایف و اختیاراتی را که براساس قانون تجارت، بر عهده بازرس می باشد را دارد. بازرس میبایست گزارش خود را در خصوص حساب های سالانه و ترازنامه صندوق، در طول سه ماه از پایان سال مالی صندوق، به وزیر تعاون ارائه دهد.

بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به تمامی اسناد و مدارک صندوق را دارد. بازرس از صندوق حق الزحمه دریافت می نماید.با توجه به اینکه براساس بند 9 ماده 8 اساسنامه صندوق تعاون، وزیر تعاون وظایف و اختیاراتی دارد که مجامع عمومی برعهده دارند و انتخاب بازرس از جمله وظایف و اختیارات مجامع عمومی می باشد، همچنین انتخاب و نصب بازرس با وزیر تعاون می باشد. وزیر تعاون می تواند بازرس را عزل نماید.

در ادامه ثبت کریم خان به چند نکته اشاره می نماید.

 1. هیئت مدیره میبایست ترازنامه، حساب سود و زیان و دیگر صورت های مالی را طی دو ماه بعد از پایان سال مالی صندوق تعاون، به بازرس صندوق ارائه دهد تا او بتواند به آن ها رسیدگی نماید و گزارش های مورد نیاز در این خصوص را طی سه ماه بعد از پایان سال مالی صندوق، به وزیر تعاون ارائه نماید.
 2. سال مالی صندوق تعاون از ابتدای فروردین ماه هر سال آغاز می گردد و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به جز سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال محاسبه می گردد.
 3. سود خالص صندوق، در هر سال مالی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد.
 4. انحلال و تصفیه صندوق در صورت لزوم، براساس مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر تعاون و با تصویب هیئت وزیران، به صورت لایحه قانونی به مجلس ارائه می گردد و به تصویب مجلس می رسد.
 5. مقدار حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره، حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل را وزیر تعاون تعیین می نماید و پرداخت آن بر عهده صندوق تعاون می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *