امتیاز به این مطلب

ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد نکاتی در خصوص ارکان اتحادیه تعاونی را در اختیار شما قرار دهد.

ارکان اتحادیه تعاونی

  • مجامع عمومی
  • هیئت مدیره
  • هیئت بازرسی

مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده، هیئت مدیره رکن اداره کننده و هیئت بازرسی رکن کنترل کننده می باشد.مضاف بر این اتحادیه تعاونی میبایست مدیر عامل هم داشته باشد.

 

مجامع عمومی اتحادیه تعاونی

مجامع عمومی اتحادیه به دو صورت عادی و فوق العاده با حضور نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می گردد. حق رای هر تعاونی بدون در نظر گرفتن تعداد سهامی می باشد که در اتحادیه دارد؛ یعنی هر عضو تنها یک رای دارد.در مواردی که تعداد اعضای تعاونی های عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه به یکدیگر نزدیک نباشد، تعداد نمایندگان هر تعاونی، به نسبت تعداد اعضای آن تعاونی یا به نسبت تعداد اعضا و نیز حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته باشد – براساس دستورالعملی که وزارت تعاون ابلاغ می نماید – خواهد بود.نمایندگان تعاونی های عضو میبایست شخصاَ در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند و نمی توانند حق حضور یا حق رای خود را به دیگری واگذار نمایند.

مجمع عمومی عادی با حضور نمایندگان حداقل نصف به علاوه یک تعاونی های عضو رسمیت می یابد. در صورت حاصل نشدن نصاب ذکر شده ، بار دیگر از اعضا برای تشکیل مجمع دعوت می گردد. در دعوت نوبت دوم، جلسه با حضور هر تعداد از نمایندگان تعاونی های عضو حاضر رسمیت می یابد. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت اول با حضور حداقل دو سوم نمایندگان تعاونی های عضو در دعوت نوت دوم با حضور حداقل نصف به علاوه یک و در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد از نمایندگان یاد شده رسمیت پیدا می کند. آگهی دعوت به تشکیل مجمع برای نوبت بعدی، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت پیدا نکرده است با همان دستور جلسه قبلی انتشار می یابد. فاصله نشر آگهی دعوت هر نوبت تا تشکیل جلسه نباید از پانزده روز کمتر و از بیست روز بیشتر باشد.

تصمیمات مجامع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آرای نمایندگان تعاونی های عضو حاضر در جلسه رسمی گرفته می شود؛ مگر برای انتخاب مدیران و اعضای هیئت بازرسی که برای تصمیم گیری در این باره اکثریت نسبی معتبر است. تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی، اعتبار دارد.

ثبت کریم خان در ادامه در خصوص هیئت مدیره اتحادیه تعاونی و هیئت بازرسی اتحادیه صحبت می کند.

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی از بین اشخاص حقیقی داوطلب که از جانب تعاونی های عضو پیشنهاد گشته اند و با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه برگزیده می شوند. هر تعاونی بیشتر از یک نفر در هیئت مدیره عضو نخواهد داشت. نخستین هیئت مدیره را ” اولین مجمع عمومی عادی ” که در ابتدای تاسیس اتحادیه دایر می گردد، انتخاب می نماید.اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و اکثریت نسبی برای مدت سه سال برگزیده می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب دارندگان آرای بیشتر، عضو علی البدل به شمار می روند. تعداد اعضای اصلی و علی البدل در اساسنامه اتحادیه تعیین می گردد. انتخاب هر کدام از اعضا تنها برای دو دوره متوالی بلامانع می باشد. افرادی که دوسوم آرای کل اعضای اتحادیه به آن ها تعلق گرفته باشد، از ممنوعیت انتخاب بیش از دو نوبت متوالی مستثنا خواهند بود.

هیئت بازرسی اتحادیه

هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه می باشد. گزارش های هیئت بازرسی میبایست توسط اکثریت مطلق اعضای آن تصویب گردد.هیئت بازرسی دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل می باشد و مجمع عمومی عادی اتحادیه آن ها را از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی به مدت یک سال مالی انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان بلامانع می باشد. اعضای هیئت بازرسی شاید از میان اعضای تعاونی های عضو اتحادیه یا خارج از آن ها باشند. شایان ذکر است که اولین هیئت بازرسی را نخستین مجمع عمومی عادی که در ابتدای تاسیس اتحادیه دایر می شود، انتخاب می کند.چنانچه شخص حقوقی به عضویت هیئت بازرسی انتخاب گردد ، میبایست یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای انجام وظایف مربوط معرفی نماید. بازرسان با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه، حق الزحمه و پاداش می گیرند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *