اخذ مجوز بهره داری از علامت تجاری

اخذ مجوز بهره داری از علامت تجاری


اخذ مجوز بهره داری از علامت تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات

در این گفتار نحوه ی اخذ مجوز بهره داری از علامت تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات را بررسی خواهیم نمود. همانگونه که در دیگر مقالات سایت تخصصی ثبت شرکت کریمخان در ارتباط با علامت تجاری بیان نمودیم کسی که دارای علامت تجاری است، می تواند علامت تجاری خود را به شخص دیگری انتقال دهد یا اینکه اجازه استفاده از علامت تجاری خود را بدون اینکه آن را به شخص دیگری منتقل نموده باشد بدهد. اما در برخی موارد که مالک علامت تجاری یا قائم مقام قانونی وی، اجازه ی استفاده از علامت تجاری خود را به فرد دیگری می دهد، فقط در صورتی که آن اجازه نامه در ایران به ثبت رسیده باشد دارای اعتبار خواهد بود. اگر چنین باشد ، صاحب علامت تجاری همچنان به عنوان صاحب آن علامت باقی می ماند و صرفا در خصوص استفاده از علامت تجاری خود به وسیله ی یک یا چند شرکت ثالث موافقت خود را اعلام می کند. به طور معمول انجام این کار در ازای پرداخت حق الامتیاز و با رضایت صاحب علامت تجاری صورت می گیرد که در موافقتنامه اجازه بهره برداری نیز عنوان می گردد.

همچنین اشاره به این نکته که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر و اینکه آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه های بعدی را دارد یا خیر، در مجوز بهره برداری الزامی می باشد. چنانچه انحصاری یا غیر انحصاری بودن استفاده از علامت تجاری در اجازه نامه قید نشود، هر اجازه نامه ی بهره برداری که ثبت می گردد، غیر انحصاری محسوب می شود.

الزامیست که اظهارنامه ثبت علامت تجاری یا قرارداد مجوز بهره برداری از ثبت، بصورت تاثیرگذاری شامل کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالا و همچنین ارائه ی خدمات به وسیله ی استفاده کننده باشد . اگر غیر از این باشد یا اگر کنترل به صورت تاثیرگذاری صورت نگیرد ، قرارداد مجوز بهره برداری اعتبار نخواهد داشت. مطابق ماده 44 قانون ثبت اختراعات ، نمی توان طرح های صنعتی و علائم تجاری ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه را موضوع قرارداد مجوز بهره برداری در نظر گرفت. همچنین ماده 45 قانون بیان می نماید که در اتحادیه ی پاریس، در ارتباط با حق انتقال علامت و همچنین مجوز استفاده از علامت تجاری و استفاده ی چند نفر از یک علامت تجاری، امتیازاتی در نظر گرفته شده است.

مجوز بهره برداری از طرح صنعتی :

صاحب طرح صنعتی قادر است مجوز بهره برداری از طرح خود را به فرد دیگری واگذار کند. در چنین شرایطی قرارداد مجوز بهره برداری بین دو طرف امضاء می گردد و شرایط و حدود موافقت نامه در آن قرارداد قید می شود. جهت واگذار نمودن مجوز بهره برداری از طرح صنعتی در کشورهای خارجی می بایست ابتدا طرح صنعتی خود را در کشورهای مورد نظر ثبت نموده یا اینکه دست کم تقاضانامه مربوط به ثبت آن را ارائه نموده باشید. در اکثر مواقع موافقت نامه مجوز بهره برداری از طرح های صنعتی در موافقتنامه های کامل تر و جامع تر بهره برداری گردآوری می شوند که شامل همه ی جوانب یک کالا می باشد.

مجوز بهره برداری از اختراع :

ورقه ی اختراع امکان دارد انتقال داده شود یا اینکه مالک اختراع به یک یا چند شخص دیگر اجازه ی استفاده از آن را بدهد. برای آنکه انتقال اختراع و مجوز استفاده از آن دارای اعتبار قانونی باشند می بایست ثبت گردند، که ثبت شرکت کریم خان می تواند این امر را در کوتاهترین مدت برای شما به انجام رساند. بر اساس قانون، هر نوع قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع و طرح های صنعتی که به ثبت رسیده اند، یا علامت تجاری که ثبت شده است و یا اظهارنامه ای که به آن ها مربوط می باشد می بایسا به اداره مالکیت صنعتی ارائه گردد. بندهای قرارداد بصورت محرمانه توسط اداره ی مالکیت صنعتی حفظ می شوند اما مجوز بهره برداری بوسیله ی آن ها ثبت و آگهی می شود. تاثیر این نوع قراردادها نسبت به اشخاص ثالث مشروط بر رعایت نمودن قانون می باشد.

بر اساس ماده 49 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری می بایست شماره ثبت اختراع و نام و اقامتگاه و تابعیت انتقال گیرنده یا شخصی که مجوز استفاده از اختراع به وی اعطا شده است و همچنین نام و آدرس نماینده قانونی وی در ایران در اظهارنامه تقاضای انتقال مشخص شود. همچنین لازم است که مدارک انتقال به همراه ورقه ی اختراع ضمیمه ی اظهارنامه گردد. اداره ی ثبت پس از ثبت انتقال یا مجوز بهره برداری از اختراع ، مراحل آن را در پشت ورقه ی اختراع قید نموده و به مالک جدید اختراع باز می گردانند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *