اتاق تعاون و ارکان آن

اتاق تعاون و ارکان آن


اتاق تعاون

موسسه ثبت کریم خان در خصوص اتاق تعاون و ارکان آن توضیحاتی را ارائه می دهد.مطابق ماده 57 قوانین تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی اتحادیه ها و شرکت های تعاونی قادرند در وجه الزامات با بررسی وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعبه های آن در استان ها و شهرستان ها برای فراهم نمودن اهداف ذیل ایجاد نمایند :

 1. اجرای مسئولیت و توانایی های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مرتبط با بخش تعاون
 2. اجرای فعالیت هایی که از سوی وزارت تعاون به او مطابق آیین نامه واگذار می شود
 3. تحلیل تمایز در چارچوب فعالیت های مرتبط به تعاونی ها دروجه منشی میان عضوها و اتحادیه ها و میان تعاونی ها واتحادیه ها

اتاق تعاون و ارکان آن

اتاق تعاون مشابه شرکت های تعاونی و انجمن شرکت های تعاونی منش حقوقی و آزادی را دارند و از نظر مالی و اداری و هزینه منوط به دولت نمی باشد ،یعنی شعبه دولتی به شمار نمی آید و موسسه ای است که توسط اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسد ،به این ترتیب سرمایه و ارزش دولتی را دارا نمی باشد .البته دولت که به معنی عمومی و داخلی خود و به معنی ویژه همانند وزارتخانه ها و بنیاد همگانی اموال جامعه است و همراهی در سوی شکل گیری مقاصد قانون اساسی دارد.

ارکان اتاق تعاون

اتاق تعاون نیز مشابه دیگر افراد حقوقی در قوانین تجارت و بخش تعاونی تصویب شده 1370 و مقررات شرکت های تعاونی احتیاج به پایه هایی در جهت امتداد زندگی خود دارد که این پایه ها شامل:

مجمع نمایندگان

انجمن قائم‌ مقام اتاق تعاون شهرستان مشمول وکیلان انجمن ها و هم تعاونی هایی با اموری همانند عاری از انجمن با حیطه حرفه آن شهرستان و انجمن وکیلان آن در استان شامل سرپرستان هیئت مدیره اتاق های تعاونی شهرستان های استان و وکیلان اتحادیه های شهرستان ها عاری از اتاق تعاون و وکیلان اتحادیه با حیطه حرفه استان و انجمن وکیلان اتاق تعاون مرکزی شامل رئیسان اتاق های تعاون استان ها و وکیلان نهادهای استانی عاری از اتاق تعاون استان و وکیلان نهادهای سراسری می باشد که به مدت سه سال تعیین می گردند.

انجمن وکیلان شامل مسئولیت هایی به تفسیر ذیل می باشد :

 • وارسی طرح های مرتبط به آیین نامه های اتاق و تصدیق آن برای پذیرش نهایی وزیر تعاون
 • مشخص نمودن هیئت مدیره اتاق تعاون
 • انتخاب دو نفر بازرس برای عضو شدن در هیئت بازرسی
 • پذیرش برنامه و بودجه سالانه به توصیه هیئت مدیره
 • بررسی و تصمیم گیری در باره عملکرد و گزارش های هیئت مدیره بعد از ارزیابی هیئت بازرسی
 • بررسی عملکرد هیئت بازرسی

نکته : شمار رای های وکیلان عضو در انجمن نمایندگان اتاق تعاون شهرستان ، اتاق تعاون استان و اتاق مرکزی برازنده با شمار عضوهای تعاونی ها و تعاونی های عضو انجمن ها و اتاق های تعاون به وسیله وزارت تعاون مشخص می نماید.

هیئت مدیره

تعداد اعضا در هیئت مدیره اتاق های تعاون شامل 3 الی 7 نفر عضو اصلی و دو نفر جانشین از میان عضوهای تعاونی ها می باشند که بهتر است از تعاونی های کشاورزی روستایی و عشایری، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی و بخش کردن باشند و طی زمان 3سال از سوی انجمن وکیلان گزینش می شوند.

مسئولیت های هیئت مدیره شامل :

 • اقدات مورد نیاز برای فراهم نمودن اهداف اتاق تعاون مطابق اساسنامه های مرتبط
 • اداره تمامی فعالیت های مرتبط به اتاق تعاون و اعمال تمامی نوشته ها و پیوستگی و اقدامات مالی لازم اتاق براساس اساس نامه های داخلی آن
 • انجام تصمیمات انجمن وکیلان
 • عرضه عملکردها و توصیه های مورد نیاز به انجمن وکیلان
 • تعیین رئیس هیئت مدیره از میان خود
 • انتصاب کاتب در اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی برای اجرای فعالیت های اجرایی

هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان مکلف به ایجاد پیوستگی و موافقت و همکاری میان اتاق های شهرستان های مرتبط به خود می باشد و آنان هم به همکاری مکلف اند .البته هیئت مدیره مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه به ایجاد ارتباط و پیوستگی میان اتاق های استان ها را دارند و آنان هم برای همکاری وظیفه دارند.

نکته : هیئت مدیره توانایی تسلیم قسمتی از مسئولیت های خود را به دبیر یا دبیر کل دارد.

 هیئت بازرسی

تعداد اعضا در هیئت بازرسی سه نفر می باشد که دو نفر توسط انجمن نمایندگان و یک نفر توسط وزارت تعاون مشخص می گردند و مسئولیت های آنان شامل :

 • بررسی مداوم از حیث مراعات اساسنامه اتاق تعاون و قوانین مرتبط
 • بررسی صورت حساب ها، دفاتر ، اسناد ، صورت حساب های مالی مانند عملکرد مالی و ارائه به انجمن نمایندگان و وزارت تعاون
 • نظارت شکایات و سرپیچی مرتبط به اتاق تعاون و ارائه به مراجع مربوطه
 • عرضه به ترتیب عملکردهای سالانه به انجمن نمایندگان و وزارت تعاون از حیث اوضاع اقدامات اتاق تعاون و مراعات نمودن قوانین و تشخیص درباره عملکردهای هیئت مدیره

نکته : هیئت مدیره موظف است گواهی و مدارک تقاضاشده هیئت بازرسی را در اختیار آنان بگذارد.

موسسه حقوقی کریم خان همواره آماده ارائه بهترین و کامل ترین خدمات در عرصه اتاق تعاون به شما عزیزان می باشد .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *