ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

ابطال ثبت علامت تجاری یا برند


نحوه ی ابطال ثبت علامت تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد به بحث در رابطه با ابطال ثبت علامت تجاری یا برند بپردازد.با توجه به ماده ی 30 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری،علامت جمعی و نام تجاری به شرح ذیل می باشند

 1. علامت تجاری اینگونه تعریف می شود: هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات افراد حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز نماید.
 2. علامت جمعی به این معناست که هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معارفه گردد و بتواند مبدا و یا هر نوع ویژگی های دیگر مثل کیفیت کالا یا خدمات افراد حقیقی و حقوقی را که از این نشان با نظارت صاحب علامت ثبت شده جمعی بهره مند می شوند جدا کند.
 3. نام تجاری اینگونه تعریف می شود نام یا عنوانی که فرد حقیقی یا حقوقی را معرفی و تعیین می نماید.

 

ابطال ثبت علامت تجاری یا برند

مقررات ثبت علامت تجاری و اعتراض به ثبت علامت

مطابق ماده ی 31،حق استعمال انحصاری از یک علامت مختص فردی می باشد که آن علامت را مطابق ضوابط این مقررات به ثبت رسانده باشد.اظهارنامه ثبت علامت به انضمام نمونه علامت و لیست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن ها تقاضا شده و بر مبنای طبقه بندی قابل پیاده سازی یا طبقه بندی بین المللی باشد،به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می گردد.پرداخت هزینه های ثبت علامت از وظایف درخواست کننده می باشد.(ماده ی 33)

درخواست کننده می تواند تا هنگامی که اظهارنامه وی فعلا به ثبت نرسیده است آن را بازگرداند.اداره مالکیت صنعتی،اظهارنامه را از حیث هم خوانی با شرایط و ضوابط درج شده در این قوانین وارسی و در حالتی که علامت را قابل ثبت تشخیص دهد،مجوز انتشار آگهی مرتبط با آن را صادر می نماید.بعد از انتشار آگهی اظهارنامه و تا موعد ثبت علامت،درخواست کننده دارای امتیازات و حقوقی می باشد که در صورت ثبت از این حقوق بهره مند خواهد گشت.با این وجود چنانچه توسط درخواست کننده ی ثبت درمورد عملی که بعد از آگهی اظهارنامه اقدام شده،دعوایی مطرح گردد و خوانده ثابت کند که در هنگام انجام عمل،علامت به طور قانونی، قابل ثبت نبوده است،به دفاع خوانده رسیدگی و در خصوص ثبت و یا عدم ثبت علامت تصمیم لازم اخذ می گردد.

ابطال ثبت علامت تجاری

موسسه حقوقی ثبت کریمخان در رابطه با ابطال ثبت علامت تجاری به توضیحاتی می پردازد. مطابق ماده ی 41 آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات، هر ذی نفع این اختیار را دارد از دادگاه ابطال ثبت علامت را تقاضا کند.ابطال ثبت برند با تسلیم دادخواست،در دادگاه اصلح به کار می آید.در این حالت ادعا کننده لازم است ثابت کند که مفاد بند (الف) ماده (30) و ماده (32) به شرح ذیل رعایت نگشته است:

بند الف ماده 30:علامت یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات افراد حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند.
ماده 32 :علامت در موارد ذیل قابل ثبت نمی باشد:

 • نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات سایر موسسات جدا کند.
 • خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق نیکو باشد.
 • مراکز تجاری یا عمومی را به خصوص در رابطه با مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا ویژگی آن ها منحرف نماید.
 • عین یا تقلید نشان نظامی،پرچم یا دیگر نشان های مملکتی یا اسامی یا اسامی اختصاری یا حروف ابتدای یک اسم یا نشان رسمی متعلق به کشور،سازمان های بین المللی یا سازمان هایی که تحت نظارت کنوانسیون های بین المللی تشکیل گشته اند،بوده یا موردهای ذکر شده یکی از اجزاء آن علامت باشد،مگر آن که به وسیله ی مقام صلاحیتدار کشور مربوطه یا سازمان ذی ربط مجوز استعمال از آن صادر گردد.
 • عین یا به روش منحرف کننده ای نظیر یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات نظیر متعلق به موسسه دیگری در ایران مشهور می باشد.
 • عین یا نظیر آن پیش از این جهت خدمات غیرهمانند ثبت و شناخته شده باشد به شرط آنکه که به طور معمول بین استعمال علامت و صاحب علامت شناخته شده رابطه وجود داشته و ثبت آن به منافع صاحب علامت پیشین گزند وارد نماید.
 • عین علامتی باشد که پیش از این به اسم صاحب دیگری ثبت گشته و یا تاریخ درخواست ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان محصول و خدمات و یا برای محصول و خدماتی می باشد که از حیث رابطه و تشابه باعث اغوا و انحراف گردد.

ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن امکان پذیر است و آگهی مرتبط به آن همچنین در نخستین مهلت ممکن به انتشار می رسد.هر ذی نفع که به اثبات برساند که صاحب علامت ثبت گشته خودش یا توسط فردی که از جانب او دارای مجوز بوده است،آن علامت را لااقل طی سه سال کامل از مورخ ثبت تا یک ماه پیش از تاریخ تقاضای ذی نفع بهره نبرده است،می تواند الغای آن را از دادگاه درخواست نماید.در حالتی که به اثبات رسد قوه قهریه استعمال علامت را منع نموده است،ثبت علامت ملغی نمی گردد.

دادخواست ابطال می بایست پیوست های ذیل را دارا باشد:

 • اصل یا رونوشت تصدیق کننده ی تمامی اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال
 • رسید مرتبط با پرداخت ودیعه تقدیم دادخواست ابطال به دادگاه به تشرح یاد شده در جدول هزینه ها.
 • وکالت نامه،در حالتی که دادخواست به وسیله ی وکیل ارائه گردد.

چنانچه حکم دادگاه،قسمتی از علامت یا ثبت علامت را به طور جامع یا تنها نسبت به برخی از کالاها و یا خدمات مورد حکم در دفتر مربوطه ابطال و مراتب را در روزنامه رسمی به انتشار رساند.

مطابق ماده ی 149،آگهی مرتبط با ابطال مبنی بر مفاد رای دادگاه با قید موردهای ذیل به انتشار خواهد رسید:

 1. درج علامت و شماره و تاریخ ثبت آن
 2. اشاره به ابطال بخشی از علامت یا آن که علامت به طور جامع یا در ارتباط با برخی از کالاها و یا خدمات ابطال شده می باشد.
 3. اعلام فاقد اعتبار بودن گواهی نامه ای که مطابق رای نهایی دادگاه باطل گشته است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *