Rate this post

توضیحاتی در باب آگهی ثبت شرکت

برای اینکه عموم مردم از موارد ثبت شده اخیر اطلاع داشته باشند انتشار آگهی صورت می گیرد.بنابراین متقاضی باید مبلغ معین شده برای روزنامه رسمی را به حساب مربوطه واریز نماید و رسید آن را ضمیمه پرونده ثبتی کند.همچنین در روزنامه رسمی همه قوانین و مقررات و مسائل حقوقی برای اطلاع عموم آورده شده است.لازم به ذکر است که ساختار این روزنامه رسمی زیر نظر سازمان قوه قضاییه می باشد.وظیفه روزنامه رسمی، چاپ و انتشار همه قوانین و مصوبات مجلس، آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.

اصل ۶۹ قانون اساسی اذعان می دارد که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.

در ادامه ثبت کریم خان دیگر اختیارات روزنامه رسمی را به شما ارائه می دهد.

 

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی

 • چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی از جمله آگهی های تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری
 • درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که براساس قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.
 • انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت.
 • انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت براساس ماده ۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
 • انتشار مفاد حکم قطعی در خصوص اعتراض به علامت ثبت شده براساس تبصره ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و …مصوب ۱/۴/۱۳۱۰
 • انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸
 • انتشار خلاصه نامه شرکت براساس ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری

همچنین براساس ماده ۱۰۶ در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع میبایست برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گرددد.

 1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 2. تصویر ترازنامه
 3. کاهش یا افزایش سرمایه
 4. تغییرات اساسنامه
 5. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

واضح است که پس از ثبت شرکت کلیه مراتب در روزنامه رسمی کشور انتشار می یابد.در کارهای ثبت شرکت تمامی آگهی های فعالیت های تجاری ، تصمیمات مجامع عمومی در راستای تغییرات سرمایه و انحلال شرکت و تصفیه نیز در روزنامه رسمی درج شده و به اطلاع عموم می رسد.

پس از اینکه تمام مدارک مورد تایید قرار گرفت و شماره ثبت به شما ارائه شد برای ثبت آگهی شرکت به سایت روزنامه رسمی شرکت به آدرس www.rrk.ir مراجعه فرمایید و گام های موجود را طی کنید.سپس از طریق همین سامانه هزینه را بپردازید.در آگهی ثبت شرکت که چاپ می شود اطلاعاتی نظیر نوع فعالیت و نام شرکت درج می شود. برای استعلام شرکت های ثبت شده می توانید از طریق همین سامانه اقدام کنید .هزینه های مربوط به ثبت شرکت، موسسه و تغییرات آن، همچنین ثبت علائم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می شود دریافت می گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *