آشنایی با موارد انحلال گروه اقتصادی


گروه اقتصادی چیست ؟

 • گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص تشکیل می گردد.
 • اعضاء آن می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند.
 • گروه اقتصادی برای یک دوره محدود تشکیل می گردد، بنابراین برخلاف شرکت های تجاری، نمی تواند بدون تعیین مدت تشکیل گردد.
 • لزوماَ بر اساس قراردادی کتبی تشکیل می گردد. به این قرارداد، قرارداد تشکیل یا قرارداد پایه گوییم.
 • موضوع فعالیت های آن باید اعمال تجاری باشد.
 • قانون گذار تشکیل آن را منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها نموده است. بنابراین برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل آن ها قبل از ثبت دانسته شده است، تشکیل گروه تجاری منوط به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها است.
 • گروه اقتصادی، از آن رو که در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد، شخصیت حقوقی دارد.

اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در حال ثبت که هنوز شخصیت حقوقی ندارند اقدام نمایند، متضامناً و به شکل نامحدود در قبال اقدامات خود مسئول می باشد. چنانچه گروه اقتصادی بعد از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات یاد شده را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است.

موارد انحلال گروه اقتصادی

گروه اقتصادی در موارد ذیل به انحلال می رسد : ( ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج. ا. ا و ماده 587 قانون مدنی )

 1. اتمام مدت
 2. فوت یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن مشخص شده باشد، این گونه که ممکن است در قرارداد تشکیل مقرر شده باشد که : 1/ در صورت فوت، حقوق و تعهدات عضو متوفی به وراث او می رسد. یا معین شده باشد که در صورت فوت، عضو متوفی از گروه خارج شده و گروه اقتصادی میان دیگر اعضاء باقی می ماند.
 3. حجر یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن معین شده باشد، این گونه که ممکن است در قرارداد تشکیل معین شده باشد که :در صورت حجر، قیم به نمایندگی عضو محجور، عهده دار تصمیمات لازمه خواهد بود یا معین شده باشد که در صورت حجر، عضو محجور از گروه خارج شده و گروه اقتصادی بین دیگر اعضاء باقی می ماند.
 4. ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن معین شده باشد. ممنوعیت قانونی یکی از اعضاء حقیقی ممکن است به واسطه اموری مانند ورشکستگی یا مجازات – های او از حضور در گروه اقتصادی، گروه اقتصادی بین دیگر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
 5. ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی مگر در قرارداد تشکیل خلاف آن معین شده باشد. شرکاء می توانند معین کنند که در صورت ورشکستگی یا انحلال یکی از اعضاء حقوقی، گروه اقتصادی میان دیگر اعضاء به فعالیت خود ادامه دهد.
 6. در صورت تقسیم طبق قواعد قانون مدنی
 7. در صورت تلف شدن تمام مال شرکت

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در ثبت کریم خان ، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *