آرشیو برچسب‌ها: پلمپ دفاتر تجاری

ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص دفاتر قانونی شرکت های تجاری و نحوه ی پلمپ آن ها توضیح می دهد. فن دفتر داری و حسابداری در حقیقت بستری است که اطلاعات مورد نیاز را در خصوص وضع تاجر و موسسات تجارتی به دست آورده و جمع آوری می کند و این شرایط را […]

ثبت کریم خان در این مقاله مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها را به شما ارائه می دهد. براساس ماده ۶ ق. ت ، هر تاجری به جز کسبه جزء میبایست دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه براساس نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد […]

پلمپ دفاتر در تهران دارای دفتر کل و دفتر روزنامه می باشد. بازرگانان هم به دریافت پلمپ دفاتر احتیاج دارند که مشمول دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر کپیه و دفتر دارایی می باشد. در ادامه مقاله به تفسیر پلمپ دفاتر و دفاتر تجاری، مدارک ومراحل پلمپ دفاتر تجاری در تهران و چند مثال از […]

انواع دفاتر تجاری بر اساس ماده ی ۶ قانون تجارت، هر تاجری به جز کسبه ی جزء، موظف می باشد دفاتر ذیل را که به دفاتر تجاری معروف می باشند تهیه نموده و آن ها را برای حسن انجام امور تجاری در اختیار داشته باشد. دفاتر تجاری عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی […]