آرشیو برچسب‌ها: مدارک ثبت شرکت تجاری

درآمدی بر طبقه بندی شرکت های تجاری طبقه بندی شرکت های تجاری با توجه به معیاری که برای آن به کار می بندیم متفاوت می باشد و هر شرکت ممکن است با توجه به معیاری خاص در این یا آن طبقه قرار بگیرد.ثبت کریم خان در ادامه این مطلب طبقه بندی های ممکن را مطرح […]

انواع شرکت های تجاری در ایران ثبت کریم خان قصد دارد انواع شرکت های تجاری را در این مقاله توضیح دهد.از همان زمان های اولیه که مردم با امر تجارت آشنا شدند به مساله مشارکت توجه و التفات ویژه ای نشان داده اند.در مجمع القوانین حمورابی مقرراتی در خصوص تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهایی […]

انواع شرکت های تجاری ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص انواع شرکت های تجاری سخن می گوید. براساس ماده ۲۰ قانون تجارت ایران شرکت های تجاری ۷ نوع است: شرکت با مسئولیت محدود شرکت تضامنی شرکت مختلط غیر سهامی شرکت مختلط سهامی شرکت نسبی شرکت تعاونی تولید و مصرف حال این سوال به […]

ویژگی های که جز شرکت های تجاری می باشد ، این می باشد شرکت های نامبرده دارای شخصیت حقوقی هستند. شخصیت حقوقی مورد نیاز رسیدگی از لحاظ گوناگون است که به توصیف زیر می باشد: تعریف شرکت های تجاری از حیث عملکرد های اجتماعی، دو مدل شخص وجود دارد. شخص حقیقی و شخص حقوقی.هدف از […]