آرشیو برچسب‌ها: قوانین ثبت شرکت در ایران

توضیحی درباره مراحل ثبت شرکت در ایران جهت ثبت شرکت در ایران باید قوانین تجاری ایران در نظر گرفته شود و اصول ثبت شرکت مطابق با قانون تجارت انجام گیرد . البته در این رابطه دستورالعمل ها و آئین نامه هایی نیز موجود است که در اداره ثبت شرکت ها تدوین شده و در اختیار […]

مروری بر قوانین ثبت شرکت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت در این گفتار که مربوط به قوانین ثبت شرکت و لایحه ی اصلاحی قانون تجارت می باشد ، الزامیست که به ۳ سؤال پاسخ دهیم: آیا قرارداد شرکت باید کتبی باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، چه نکاتی باید در آن قید شود […]