آرشیو برچسب‌ها: طرح صنعتی چیست

شرایط ماهوی ثبت طرح صنعتی در موافقتنامه سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI ) در مورد طرح صنعتی بیان کرده است: ” ترکیبات خطوط یا رنگ ها طرح صنعتی است و هر طرح سه بعدی از قبیل اینکه با خطوط و رنگ ها ضمیمه شده یا نشده مدل صنعتی است درحالی که منوط به اینکه دستور […]

نکاتی در خصوص ثبت طرح صنعتی اشتراکی اگر دو یا چند نفر به صورت اشتراکی طرحی را تشکیل کرده باشند، در زمانی که طراح ها همان ذرخواست کننده ثبت طرح باشند، در این گمان طرح صنعتی مورد تقاضا ثبت، به صورت اشتراکی به نام تمام آن ها به ثبت می رسد و حقوق حاصل از […]

انتقال حق مالکیت اظهارنامه طرح صنعتی در جریان ثبت ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت از الزامات ثبت طرح صنعتی می باشد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در دو رونوشت و در شکل ویژه ای و به زبان فارسی تهیه گردد و بعد از درج تاریخ، به وسیله درخواست کننده یا وکیل او امضاء گردد.تاریخ اظهارنامه […]

نکاتی در خصوص اصل حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی ثبت شرکت کریم خان در مورد حق تقدم در ثبت طرح صنعتی بین المللی توضیحاتی ارائه می دهد. حق تقدم بدین معنی است که بر اساس اظهارنامه عادی جهت پشتیبانی از علامت تجاری که به وسیله ی یک تقاضا کننده به سازمان صلاحیت دار […]

  • 1
  • 2