آرشیو برچسب‌ها: صورتجلسه تغییرات

نکاتی در مورد تنظیم صورتجلسات تغییرات و تصمیمات شرکت ها و موسسات غیرتجاری یکی از چیزهایی که برای رسمی کردن و ثبت تغییرات و تصمیم های شرکت نیاز داریم صورتجلسه می باشد.در این صورت جلسه اعضا به یکی از سهامداران یا مدیران شرکت یا وکیل رسمی شرکت وکالت می دهند تا به نمایندگی از دیگر […]

نام صورتجلسه درموسسه حقوقی ثبت کریم خان : نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب مدیران نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام موسسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل موسسه نمونه صورتجلسه هیات مدیره در موسسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب نمونه صورتجلسه های تغییرات در شرکتهای سهامی خاص را ارائه می دهد. نام صورتجلسه نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه […]

موارد رد پذیرش و عودت اصل صورتجلسه همان طور که قبلا اشاره کردیم ، جهت ابلاغ درخواست ثبت شرکت در نخستین باید با رجوع کردن به پورتال اداره ثبت شرکت ها ، فرم مرتبط را کامل کنید.با کامل کردن مشخصات در سامانه ی اداره ثبت شرکت ها ، کارشناس حقوقی شروع به رسیدگی مشخصات می […]