راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

شرکت با مسئولیت محدود و نحوه ی ثبت آن

مراحل و نحوه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود : شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که بین دو یا چند نفر جهت امور […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۶
ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شرکت های با مسئولیت محدود عموما به شرکت های تجاری اطلاق می شود که متشکل از ۲ شریک یا بیشتر می باشند که به نسبت سایر […]