آرشیو برچسب‌ها: ثبت نام در ngo

تعريف ثبت NGO و یا سازمانهای مردم نهاد ثبت NGO به معنای سازماني با شخصيت حقوقي مستقل، غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي است كه براي انجام دادن فعاليت های داوطلبانه با گرايش های فرهنگي، مذهبي، اجتماعي، بشردوستانه و بر طبق قانونمندي و اساسنامه مدون، رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه […]