آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت بین المللی

مراحل تاسیس شرکت تمامی صاحبان مشاغل برای شروع کسب و کار قانونی نیاز به تاسیس شرکت دارند . مراحل تاسیس شرکت ها ممکن است در جزئیات تفاوت هایی کوچکی داشته باشند . مراحل تاسیس شرکت اگر چه ساده به نظر می رسد اما ممکن است در مواردی گیج کننده باشند . ما در این مقاله […]

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت : ثبت شرکت در هر نوع،روند و شرایط مخصوص به خود را دارد. در این نوشتار اقدامات لازم جهت ثبت شرکت را توضیح می دهیم. بر اساس ماده ی ۷ ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد جهت ثبت شرکت یا مؤسسه در ایران و […]

برای روشن شدن تفاوت ثبت شرکت و ثبت برند لازم است ابتدا به طور منفک و مجزا به نحوه و شرایط ثبت هر یک بپردازیم و در پایان نتیجه گیری داشته باشیم. در ایران ، ثبت شرکت ها و نام آن ها بر عهده ی اداره ی ثبت شرکت ها بوده و ثبت علائم تجاری […]