آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پس از موسسات سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود از رایج ترین گونه های شرکتهای تجاری در کشور ایران هستند. در کشور ایران تاریخ بوجود آمدن و رسمیت پیدا کردن این شرکتها مربوط به سال ۱۳۱۱ به بعد می باشد. شرکت ثبت کریم در این بخش از مقالات خود به بررسی این مبحث خواهد پرداخت. تاریخچه […]

شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود از رایج ترین انواع شرکت تجاری در ایران می باشد. بر اساس ماده ۹۴ قانون تجارت :” شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که جهت انجام امور تجارتی بین دو یا چند نفر ایجاد می شود، در این گونه شرکت ها هر یک از شرکا بدون […]

شرکت با مسئولیت محدود طی این نوشتار برآنیم که جزئیات دقیق تری را در رابطه با نحوه ی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ارائه نمائیم. شرکت با مسئولیت محدود، یکی از رایج ترین انواع شرکت های بازرگانی در ایران می باشد و معمولا میان اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان […]

ثبت شرکت مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که در میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل شده است و در آن هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، صرفا به اندازه ی سرمایه ی خود در شرکت متصدی قروض […]