آرشیو برچسب‌ها: تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی

تغییرات سرمایه شرکت یکی از ویژگی های عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی امکان برداشت از مبلغی که به عنوان سرمایه ی شرکت در اساسنامه ذکر می شود وجود ندارد، زیرا سرمایه ی شرکت به عنوان تضمینی برای طلب طلبکاران می باشد و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از […]