آرشیو برچسب‌ها: انحلال شرکت ثبت شده

انحلال شرکت ثبت شده هدف از جمع آوری این مطالب کسب آگاهی از نحوه انحلال شرکت خارجی می باشد که ثبت شرکت کریمخان به تشریح آن پرداخته است. حتی اگر تمام شرکت های خارجی بر اساس قوانین و مقررات کشور متبوع خود ثبت شده باشند که اکثر مواقع فعالیت آن ها به صورت سهامی یا […]

برای انحلال شرکت لازم است بدانیم که در لغت انحلال به معنی تعطیل شدن و برچیده شدن می باشد و در اصطلاح حقوق تعاون، به صورتی است که در آن فعالیتهای شرکت یا اتحادیه تعاونی تعطیل می شود و اختیارات مدیران سلب شده ، انجام وظایف آنها متوقف می شود و هیئتی به نام هیئت […]