آرشیو برچسب‌ها: انتخاب هیئت مدیره معدن

نکاتی که انتخاب هیئت مدیران منع شده است هر شرکتی برای برقرار بودن،نیاز به یک هیئت مدیره دارد که انتخاب این گروه تحت شرایط خاصی صورت می پذیرد،موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مقاله در خصوص ممنوعیت انتخاب هیئت مدیران سخن می گوید. شرایط انتخاب مدیران به دو صورت شرایط ایجابی و شرایط سلبی […]