آرشیو برچسب‌ها: الحاق به کنوانسیون پاریس

مروری بر علائم غیر قابل ثبت در کنوانسیون پاریس کنوانسیون پاریس ناظر بر مالکیت صنعتی به عنوان سندی پایه در خصوص موضوعاتی از قبیل اختراعات،علامت تجاری،طرح های صنعتی،مدل های اشیاء مصرفی،اسامی تجاری،نشانه های جغرافیایی و جلوگیری از رقابت غیر منصفانه است.در ادامه با موسسه ثبت کریم خان همراه باشید تا توضیحات بیشتری در خصوص علائم […]