آرشیو برچسب‌ها: افراد حقیقی و حقوقی

انواع اشخاص در یک تعریف ساده، حقوق را از ضرورت های ناظر بر روابط اشخاص می نامند. اشخاص جمع شخص می باشد، هرگاه که از شخص صحبت می شود چیزی که به ذهن خطور می کند این می باشد که یک فرد انسانی عملی را مرتکب شده و یا آن را ترک کرده است و […]