آرشیو برچسب‌ها: اصول حاکم بر شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی و اهدافشان ثبت شرکت کریم خان طی این نوشتار جزئیات دقیق تری در خصوص انواع شرکت های تعاونی و اهدافشان از تشکیل این نوع شرکت ها بیان نموده است. مطابق با ماده ۸ ق.ت.ج.ا ، شرکت تعاونی، شرکتی می باشد که میان اشخاص حقیقی، جهت فعالیت در امور مرتبط با تولید و […]