آرشیو برچسب‌ها: اشخاص حقیقی و حقوقی در قانون مدنی

انواع اشخاص در یک تعریف ساده، حقوق را از ضرورت های ناظر بر روابط اشخاص می نامند. اشخاص جمع شخص می باشد، هرگاه که از شخص صحبت می شود چیزی که به ذهن خطور می کند این می باشد که یک فرد انسانی عملی را مرتکب شده و یا آن را ترک کرده است و […]