آرشیو برچسب‌ها: اساسنامه موسسات انتفاعی غیرتجاری

فعالی موسسه های غیر تجاری در چه زمینه ای است؟ در مقالات گذشته ثبت کریم خان در خصوص ثبت موسسه غیر تجاری برای شما توضیح داده است،این موسسه قصد دارد در این مقاله در خصوص موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری سخن گوید. موسسات غیر تجاری : به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت که در سال […]