آرشیو برچسب‌ها: ارزش نام ونشان تجاری

ارزش نام تجاری و نشان تجاری ثبت نام تجاری و برند یکی از مواردی است که توسط موسسه ثبتی و حقوقی کریم خان انجام می شود که این موسسه سعی دارد در این مطلب در خصوص ارزش نام تجاری نکاتی را یادآور شود. در اقتصاد جدید روز دنیا ،کشورها با برند یا نام تجاری خود […]