آرشیو برچسب‌ها: اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی

نقدی در باب وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی در مقالات گذشته در خصوص ثبت شرکت تعاونی سخن گفته ایم در این مقاله قصد داریم وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت تعاونی را مورد بررسی قرار دهیم.وجود مدیر عامل برای یک شرکت تعاونی امری الزامی است،طبق قانون هیئت مدیره میبایست برای مدیریت عملیات تعاونی […]