آرشیو برچسب‌ها: اختراع

استفاده از حق اختراع پس از ثبت اختراع حاصل تفکر اشخاصی است که بار اول محصولی ویژه را عرضه می کنند و در یک شغلی مانند فناوری، صنعت و … مشکلاتی را برطرف می نمایند.ورقه اختراع سند مالکیتی است که برای مدت اندک جهت استفاده منحصر به فرد به مخترع ارائه می شود تا حریفان […]

مراحل ثبت تغییرات راجع به اختراع تمامی تغییرات ایجادشده دراختراع یاویژگی های آن،چنانچه ثبت شده باشد در کشور ما دارای اعتبار می باشد.بنابراین دارنده اختراع موظف است هرتغییری از جمله اسم،نشانی،تابعیت،اقامتگاه،طبقه بین المللی اختراع،یا واگذاری استفاده از اختراع یا انتقال و یا انصراف از مالکیت اختراع به ثبت رسیده را برای ثبت در سوابق به […]

ثبت انتقال گواهینامه ی اختراع اختراع حاصل افکار اشخاصی است که برای بار اول محصولی را عرضه می کنند و اگر مسئله ای در یک صنعتی به وجود آمد آن را حل می کنند.اگر اختراعی ثبت شود، گواهینامه ی اختراع  به صاحب اختراع ارائه می شود.اداره مالکیت صنعتی برای پشتیبانی از اختراع ،گواهینامه ای را […]

نکاتی در خصوص اعتراض به ثبت اختراع ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص اعتراض به ثبت اختراع نکاتی را در اختیار شما قرار دهد.اگر کسی تقاضای ثبت اختراعی را داشته باشد که فرد دیگری آنرا عیناَ اختراع خود بداند یا آنقدر شبیه به اختراع او باشد که جدید بودن اختراع محرز […]