تمام مطالب نوشته شده توسط: ثبت شرکت ها

درباره ثبت شرکت ها

تاریخچه ی برند پیش از صحبت در مورد وفاداری به برند ،ثبت کریم خان در خصوص تاریخچه برند اطلاعاتی را در خصوص تاریخچه برند در اختیار شما قرار می دهیم.کلمه ی برند (brand) ریشه در کلمه ی اسکاندیناوی برندر دارد. در آن هنگام نام تجاری ابزاری جهت تعیین مالکان اصلی حیوانات محسوب می شده و […]

ثبت شرکت کریمخان در این نوشتار به بیان فعالیت هایی که در هنگام ثبت شرکت ها صورت گرفته و به نوعی تخلف از قوانین ثبت شرکت ها محسوب می گردد پرداخته است. به عنوان نمونه هرگاه شخصی در هنگام به ثبت رساندن شرکت مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نماید که خلاف آنچه که […]

ثبت علائم تجاری مطابق با تبصره ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات که در اول تیرماه ۱۳۱۰ به تصویب رسیده است، ثبت علائم تجاری در ایران به صورت اختیاری می باشد، به جز در مواردی که دولت ثبت آن را اجباری نماید. بنابراین، بر اساس آئین نامه ی آن ثبت علامت تجاری اجباری نیست. […]

اتاق بازرگانی ایران هدف موسسه حقوقی ثبت شرکت کریمخان از ارائه ی این مطلب آشنایی با اتاق بازرگانی ایران و اصول آن می باشد. بر اساس ماده ی ۲ قانون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیر انتفاعی می باشد که شخصیت حقوقی و استقلال مالی دارد. […]