پروانه بازرگانی و لزوم اخذ آن توسط تجار

پروانه بازرگانی و لزوم اخذ آن توسط تجار


پروانه بازرگانی و الزام به تهیه آن توسط تجار

موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در این مطلب در خصوص پروانه بازرگانی و لزوم اخذ آن برای تجار سخن می گوید.طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری برای مشخص نمودن تمامی معاملات و خرید و فروش های خود در طول یک روز و یک هفته و یک سال معین و مشخص باید دفاتر ذیل را داشته باشد:

  1. دفتر روزنامه
  2. دفتر کل
  3. دفتر دارایی
  4. دفتر کپیه

در مطالب گذشته،در خصوص دفاتر چهارگانه تاجر براساس قانون تجارت و دفاتر دیگری که در آیین نامه شیوه تنظیم و تحریر دفاتر تجاری در سال 1366 به تصویب رسیده است و موارد رد و جریمه ای که شامل آن ها می شود و سندیت دفاتر ذکر شده توضیحاتی داده شده است.در این مقاله موسسه ثبت شرکت کریم خان به توضیحاتی در خصوص پروانه ی بازرگانی می پردازد.

پروانه بازرگانی

یکی دیگر از وظایف و الزامات تجار اخذ پروانه بازرگانی یا تجاری می باشد.برای اینکه در واقع پروانه بازرگانی علاوه بر این که کارت شناسایی تجار و شرکت های تجاری می باشد از آن برای امور تجاری مانند واردات و صادرات و دریافت سهمیه کالا و ترخیص آن از گمرک،می توان مورد استفاده قرار داد.بدین جهت دریافت پروانه ذکر شده الزامی است و علاوه بر تجار براساس ماده یک قانون دلان که در تاریخ 8 اسفند سال 1317 به تصویب رسیده است انجام عملیات دلالی بدون پروانه غیر مجاز است و همچنین براساس قوانین مربوطه برای متصدیان حمل و نقل و عاملین فروش و حق العمل کارها و نیز تمامی افرادی که مسئولیت هر گونه نمایشگاه عمومی را عهده دار هستند،دریافت پروانه اشتغال لازم و ضروری است که قانون پرداخت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی مصوب 28 فروردین 1367 وزارت بازرگانی را موظف می سازد تا به صدور کارت تجاری بپردازد.

بدین ترتیب که تاجر پس از آن که در خصوص ثبت تجاری خود اقدامات لازم را به عمل آورد برای آغاز تجارت میبایست به وزارت بازرگانی مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال کارت بازرگانی خود که دارای مدت اعتبار یک سال است را اخذ کند و پس از پایان مدت ذکر شده جهت تمدید آن با توجه به میزان فعالیت تاجر حداقل بیست هزار ریال و حداکثر صد هزار ریال پرداخت نماید.اما براساس ماده 80 قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص 28 اسفند سال 1373 مبلغ ذکر شده به چهارصد هزار ریال افزایش پیدا کرده است.همان گونه که ماده ذکر شده این گونه می گوید:

( وزارت بازرگانی وجوه شرح داده در ذیل را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می کند).

  • به منظور صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار ریال.
  • به منظور صدور کارت بازرگانی موقت(فقط یک بار)مبلغ یکصد هزار ریال.
  • در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنعتی صادر و یا تمدید می گردد مبلغ سی هزار ریال از طریق اتحادیه های مربوطه.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *