نام شرکت تضامنی و نسبی

نام شرکت تضامنی و نسبی


نکاتی پیرامون تعیین نام شرکت تضامنی و نسبی

نام شرکت های تضامنی و نسبی میبایست به گونه ای درج شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکت های مذکور، یعنی شخص بودن آن ها به سادگی شناسایی شود. موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مقاله قصد دارد در این خصوص توضیحات بیشتری را ارائه دهد.علی رغم سایر شرکت ها، نام شرکت های اشخاص متشکل از دو بخش است.بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد.در همین رابطه ماده 117 قانون تجارت این گونه می گوید: ” در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ” شرکت تضامنی ” و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ” و شرکا ” یا ” و برادران ” قید شود . ”
ماده 184 با نوشتاری نه چندان متفاوت مضمون یکسانی را انتقال می دهد :

<<در اسم شرکت نسبی عبارت ” شرکت نسبی” و لااقل یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل ” و شرکا ” و ” برادران “ضروری است>>.

در این دست شرکت ها نام شریک و یا شرکا باید جزئی از نام شرکت باشد،این امر نشان دهنده جایگاه شخصی شرکا در شرکت های تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا می باشد.

با وجود آنکه چنین مقرره ای از حقوق فرانسه نشات می گیرد،قانون گذار این کشور قید نام شرکا به همراه نام شرکت را این گونه اختیاری نموده است :

” شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله، قبل یا بعد از آن، کلمات شرکت تضامنی ذکر گردد … ”
با توجه به مفاد مقرره فوق،در حقوق فرانسه دیگر الزامی در قرار دادن نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت وجود ندارد.

دکتر اسکینی با این استدلال که چون در حقوق شرکت های ایران، ” ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد، طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند ” ، این نتیجه حاصل شده که راه حل فرانسوی نباید در حقوق ما رسمیت داشته باشد.در استدلال فوق،اولاَ به نظر می رسد خلطی بین دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد.همچنین با فرض اینکه شرکت بدون ثبت شدن تاسیس گردد،این نارسایی همچنان برقرار است که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران نمی تواند کمک شایان توجهی به بستانکار جهت شناسایی شرکای شرکت نماید.عیب الزامی بودن ذکر نام شریک یا شرکا در کنار شرکت این است که در صورت مرگ یا خروج یکی از شرکا در صورتی که نام او در اسم شرکت قید شده بود،میبایست اقدام به تغییر نام شرکت نمود زیرا اعتماد نام سابق شرکت پشت همکاری های اشخاص و سایر شرکت ها است.نکته ای که باید در این باب در نظر بگیرید این است که در صورتی که نام شرکت را در صورت فوت و یا خروج عضوی که اسم او در نام شرکت آورده شده است تغییر دهید باز هم ضرری متوجه شما خواهد شد که این ضرر عبارتست از از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار شرکت.

در صورتی که قصد نامگذاری شرکت نسبی و یا تضامنی خود را دارید می توانید با مراجعه به موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تمامی امور مربوطه را در کمترین زمان به انجام برسانید.

گزینش نام برای شرکت های نسبی و تضامنی تابع قوانینی است که موسسه ثبت کریمخان در این مطلب در خصوص این قوانین سخن می گوید و توضیحات کاملی ارائه می دهد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *