مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی

مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی


بررسی وظایف و مسئولیت های مدیران شرکت های تضامنی

ماده 116 قانون تجارت ، در رابطه با شرکت تضامنی این گونه می گوید :”شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.”

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود. (ماده 120 ق.ت) چنانچه که مدیران از میان شرکا برگزیده شده و انتخاب شدن این مدیر در اساسنامه ذکر نشده باشند،با توجه به شرایط اساسنامه یا به اتفاق آراء دیگر شرکاء قابل عزل می باشند.مدیر غیر شریک با شرایط پیش بینی شده در اساسنامه و در غیر این صورت با تصمیم اکثریت شرکاء از کار برکنار می گردد.

چنانچه برکناری مدیری بدون دلیل موجه باشد،مدیر برکنار شده مجاز است درخواست ضرر وزیان وارده را از شرکت بنماید.

  • مدیر یا مدیران درج شده در شرکتنامه برکنار نخواهند شد و مجاز به استعفاء نیستند، مگر با توافق تمامی شرکاء شرکت تضامنی
  • چنانچه مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، ممکن است براساس اساسنامه نسبت به تغییر مدیر یا مدیران ذکر شده عمل شود.
  • اگر مدیر یا مدیران در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده،ولی انتخاب آنان بعداَ صورت گرفته باشد،در این صورت شرکاء می توانند مدیر یا مدیران فوق را برکنار کنند.واضح است مدیر یا مدیران مجاز به استعفا خواهند بود.

در ادامه با موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان همراه باشد تا به بحث در خصوص مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی بپردازیم.

مسئولیت مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی

ماده 119 قانون تجارت منافع حاصل از عملکرد شرکت را تعیین تکلیف نموده و این گونه می گوید که در شرکت تضامنی منافع به اندازه سهم الشرکه میان شرکاء تقسیم می شود مگر در صورتی که شرکت نامه غیر از این ترتیب را معین کرده باشد.پس نکته اصلی را تقسیم منافع به نسب سهم شرکا دانسته و توافق در درجه دوم قرار دارد.

مسئولیت مدیر شرکت در قبال شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.بدین شرح که مدیران شرکت میبایست مصلحت سایر شرکاء را در نظر بگیرند و در صورت تعدی و تفریط خسارات وارده را جبران نمایند. از این بابت در ماده 132 قانون تجارت قانونگذار مقررات دیگری را برای مدیر یا مدیران شرکت در صورت عدم تحصیل منفعت معین کرده است و چنین می گوید :

“اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه ی شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه ی هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است”

مقصود از مسئولیت مدیر یا مدیران مسئولیت های قراردادی او نیست بلکه منظور از مسئولیت مدیران در شرکت های تضامنی مربوط به مسئولیت های غیرقراردادی مدیر است که عمدتاَ به مسئولیت مدنی و کیفری او محدود است.در خصوص مسئولیت کیفری به معنای خاص خود در قانون تجارت مقرراتی پیش بینی نشده است اما در مسئولیت های کیفری که در قبال جرائم عمومی مسئولیت او در محاکم کیفری لحاظ قانونی قابل پیگیری و برخورد است و در صورتی که به جرمی مرتکب شود مجازات خواهد شد و در صورت نیاز باید تمامی خسارات وارده را جبران نماید.اما در مورد مسئولیت مدنی هر گاه براثر سهل انگاری،شرکت متوجه خسارتی شود،مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارد شده هستند.

همچنین ماده 133 قانون تجارت حقوق شرکاء را مورد توجه قرار داده و تاکید می دارد که :

” جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آن چه که در شرکت نامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد “.

بنابراین هیچ شریکی مجازنیست بدون رضایت دیگر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث ) تجارتی از نوع تجارت شرکت انجام دهد و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد وارد گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *